အရမ္းခ်စ္တယ္ Album

အရမ္းခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ သီခ်င္း Album ေလးပါ။
၁. အရမ္းခ်စ္တယ္ ( ဆို – ကိုဘုန္း )
၂. မင္းကိုလြမ္း ( ဆို – ကိုဘုန္း )
၃. ေဘဘီခ်စ္သူေလး ( ဆို – ကိုဘုန္း ၊ MHK )
၄. အေတြးတို ့နဲ ့ငါရူး ( ဆို – ကိုဘုန္း )
၅. မမုန္းပါနဲ ့ (ဆို – ကိုဘုန္း ၊ t3m )
၆. ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ( ဆို – ကိုဘုန္း ၊ MHK ၊ ဖိုးခြား )
၇. ယံုၾကည္လိုက္ေတာ့ (ဆို – ကိုဘုန္း )
၈. နမ္းမိမယ္ (ဆို – ကိုဘုန္း )
၉. အသည္းကြဲဇာတ္လမ္း ( ဆို – ကိုဘုန္း ၊ဖိုးခြား  )
၁၀. ေမ့လိုက္ျပီလား (ဆို – ကိုဘုန္း )
၁၁. ရီးစားအမ်ားၾကီး (ဆို – ကိုဘုန္း ၊ MHK )
၁၂. မခ်စ္ခ်င္ေတာ့ဘူး ( ဆို – ကိုဘုန္း )
၁၃.  မသိဘူး ( ဆို – ကိုဘုန္း )
၁၄. ကဲမယ္ (ဆို – ကိုဘုန္း )