Saturday, October 8, 2011

သူငယ္ခ်င္း(က်ားေလးမ်ားစိတ္၀င္စားရင္ေတာ့)(၂)

Apr 22, '11 4:51 AM
for everyone
 1. ခံစားႀကည့္ပါ….မမူ… မႏၱလာေမာင္ေမာင္တုတ္ၿပံဳး၍ႀကည့္ေနေသာ မူမူ၏ ပုခံုးႏွစ္ဖက္ကို သူ၏လက္ႏွစ္ဖက္က ဆုတ္ကုင္လုက္မသည္ ိ ိ ိၿပီးေတာ့ မူမူ၏ကိုယ္လံုးေလးကို သူ႔ဖက္သို႔ ဆြဲယူလုိက္ရာက မူမူ၏ပါးေဖါင္းေဖါင္းေလး ႏွစ္ဖက္ကိုဘယ္ၿပန္ညာၿပန္ နမ္းလိုက္သည္။သူ၏Aနမ္းကို ေႀကနပ္စြာၿဖင့္ ခံယူေနေသာ မူမူက သူမ၏မ်က္ႏွာေလးကိုေမာ့၍ေပးထားရုံသာမကႀကည္ႏူးစြာၿဖင့္ပင္ သူမ၏မ်က္လံုးေလးမ်ားကို ေမွး၍ခ်ထားေပးေသးသည္။ မူမ၏ပါးၿပင္ေလးႏွစ္ဖက္ကို နမ္းၿပီးလိုက္ကာမွ ေက်ာ္စြာ၏ကိုယ္တြင္းမွ ေသြးသား ူမ်ားက လႈပ္လႈပ္ရြရြၿဖစ္လာႀကသည္။ေက်ာ္စြာ၏လက္ႏွစ္ဖက္က မူမူ၏ကိုယ္လံုးေလးကိုေက်ာမွသိုငး၍ဖက္လိုက္မိသည္။ၿပီးသည္ႏွင့္ မူမူ၏မ်က္ႏွာေလးကိုတပ္မက္စြာ ႀကည့္ေနရင္းကပင္ ္သူ၏မ်က္ႏွာက ငုံ႔၍ ဆင္းသြားၿပီးလွ်င္ထထူေလးလံုးေနေသာ မူမူ၏ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြကို ူဖိကပ္ကာစုပ္နမ္းလိုက္ေတာ့သည္။ရုတ္တရက္ေၿခာက္ၿခားသြားရေသာ မူမူသည္ထိတ္လန္႔တႀကားပင္ ေက်ာ္စြာ၏ ကိုယ္လုးႀကီးကို ံAေယာင္ေယာင္ Aမွားမွားၿဖင့္ ၿပန္ဖက္လိုက္မိသည္။ဒီမွ်Aထိၿဖစ္လိမ့္မည္မထင္ခဲ့မိေသာ မူမူတစ္ေယာက္ရင္ထဲတြင္ တုန္လႈပ္၍သြားရသည္ကေတာ့ Aမွန္ပင္ၿဖစ္သည္။နမ္းသည္၊ေက်ာ္စြာသည္ Aေတာ္ပင္ မက္ေမာေသာ ေဇာAဟုန္တို႔ၿဖင့္ Aတင္းကိုနမ္းေနသည္။ဒီလုဆုၿိ ပန္ေတာ့လဲ မူမူ၏စိတ္ေတြက တမ်ိဳးေၿပာင္းကာေႀကနပ္ဝမ္းသာ ၿဖစ္ရသည္။ ိေက်ာ္စြာသည္ မူမူထက္ Aသက္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္မွ်ငယ္ေလသည္။ေက်ာ္စာ၏ မိန္းမ ၿဖဴမာကကို ြမူမူထက္(၇)ႏွစ္မွ်ပင္ငယ္သည္။သူတု႔ိလင္မယားကို ေဘးမွ Aခန္းတြင္ ငွား၍ထားခဲ့သည္မွာတစ္ႏစ္နီးပါးပင္ရွိေခ်ၿပီ။ ွဒါကလဲ မူမ၏ေယာက်္ား ကိုၿမင့္သြင္ က နယ္သို႔ေၿပာင္းရသၿဖင့္ မူမူAေဖၚရေAာင္ဆိုကာ ူသူ႔ဆရာ၏သမီးႏွင့္သားမက္ကို Aိမ္ကုိ တၿခမ္းကာ၍ ငွားေပးခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ မူမူကလဲ Aလုပ္ႏွင့္ဆိုေတာ့ကိုၿမင့္သြင္၏ေနာက္ကို Aလုပ္ပစ္၍ မလိုက္ႏုိင္ပါ။ ဒါေႀကာင့္ပင္ မူမူတစ္ေယာက္ က်န္ခဲ့ရၿခင္းၿဖစ္သည္။ေက်ာ္စြာသည္ ခ်စ္မႈေရးရာကို ကၽြမ္းက်င္သူ Aိမ္ေထာင္သည္တစ္ေယာက္လဲၿဖစ္သၿဖင့္ သူ၏Aနမ္းေတြကမူမူ၏ေက်ာထဲပင္ စိမ့္၍သြားရသည္။ဒါတင္မက ရင္ထဲက ကလီစာေတြပါ ေၿပာင္းၿပန္ၿဖစ္ကုန္ၿပီလားမသိ။မူမူကိုယ္လံုးႀကီးကို Aတင္းပင္ ႀကံဳး၍ ဖက္ထားမိသည္။
 2. ဒီလိုရင္ခံု လႈိက္ေမာစြာၿဖင့္ ခ်စ္Aရသာကို မခံစားခဲ့ရတာႀကာခဲ့ေခ်ၿပီ။ကိုၿမင့္သြင္ႏွင့္ မူမူတုိ႔ Aိမ္ေထာင္သက္က(၄)ႏွစ္မွ်ရွိခဲ့ကာ ရင္ခံုသံေတြ ေပ်က္လုဆဲဆဲ ၿဖစ္ရုံမွ်မက ခုဆို ကိုၿမင့္သြငက ဘက္ဂ်က္ပိတ္ခါနီး၍ ္ၿပန္မလာႏုိင္တာ(၂)လပင္ေက်ာ္ေပၿပီ။ ဒီေတာ့လဲ ေက်ာ္စြာ၏ ရင္ခြင္ထဲမွ မူမူတစ္ေယာက္ ေၿပာင္းဆန္ကာခံစားေနရရုံမက ေက်ာ္စြာကို တပ္မက္တဲ့ စိတ္ေတြကလဲ သူမကို တရစ္ၿပီး တရစ္ ရစ္ပတ္၍ လာခဲရေခ်ၿပီ။ ့ မူမူ၏ တကိုယ္လံုး တရွိန္းရွိန္းၿဖစ္၍လာရာမွ ပူေႏြး၍လာခဲ့ရေခ်ၿပီ။ဒီႀကားထဲတြင္ ေက်ာ္စြာ၏လွ်ာဖ်ားေလးက မူမ၏လွ်ာေပၚသို႔ထိုးေထာက္၍ ယက္လုက္သည့္Aခါမ်ားတြင္ေတာ့ ူ ိမူမူတစ္ေယာက္ Aသက္ရႈတာေလးပင္ ေAာင့္၍ ထားလိုက္မိသည္။သူမလိုပင္ ေက်ာ္စြာလည္း ရွိရွာေပသည္။Aားမလို Aားမရၿဖင့္ ေက်ာ္စြာ၏လက္ေတြက မူမူ၏တစ္တစ္ရစ္ရစ္ၿပည့္ၿပည့္ေဖါင္းေဖါင္း လံုးႀကီးေပါက္လွ ကိုယ္လံုးႀကီးကို Aားမလို Aားမရ လိုက္၍ပြတ္သပ္ေနသည္။ထိုမွ်မကပင္ လံုးတစ္စြင့္ကားေနေသာ မူမူ၏ တင္ဆံုႀကီး လံုးလံုးေပၚသို႔လည္း လက္ဖဝါးကို ၿဖန္႔ကာAုပ၍ကုိင္ရာမွ ဆုပ္နယ္၍ေနၿပန္ပါေသးသည္။ ္ မူမ၏ဒူးေလးမ်ားပင္ တံုခ်င္လာၿပီ။ ူေက်ာ္စြာ၏ႏႈတ္ခမ္းမ်ားက မူမူ၏ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္လႊာကုိ လႊတ္၍ေပးလိုက္ရာမွပင္ မူမူ၏ ပါးၿပင္တစ္ဖက္ကိုဖိ၍နမ္းလိုက္ၿပီး ပါးၿခင္းဖိ၍ ကပ္ကာ မူမူကို က်စ္က်စ္ပါေAာင္ ဖက္၍ထားသည္။Aသက္ရႈႀကပ္ကာ ေမာေနေသာ မူမူကလည္း သူမ၏မ်က္ႏွာေလးကို တလႈပ္လႈပ္ၿဖင့္ လုပကာ ္ေက်ာ္စြာကိုပါးခ်င္း ပြတ္ေပးေနၿပီး ေက်ာ္စြာ၏ကိုယ္လံုးႀကီးကိုလည္း လြတ္ထြက္သြားမွာ စိုးသည့္Aလားသိမးႀကံဳး၍ဖက္ထားသည္။ ္မူမူ၏ နားေရွ႔တြင္ ကပ္လွ်က္သား ေရာက္၍ေနေသာေက်ာ္စြာ၏ႏႈတ္ခမ္းမ်ားက လႈပ္လႈပ္ရြရြၿဖစ္၍လာသည္။……မမမူ…Aခန္းထဲသြားႀကရေAာင္ေနာ္…..…..Aို….. မမမူရင္ထဲတြင္ ဒိနးကနဲၿဖစ္၍ သြားရသည္။ ္သူကေၿပာလိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ မူမူ၏စကားၿပန္တာကို မေစာင့္သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရွိေနတာ ကလဲ Aခန္းဝတြင္ရွိေနေလေတာ့ မူမူ၏ ကိုယ္လံုးေလးကိုဖက္ကာ Aခန္းထဲကို Aတင္းပင္ ဆြဲေခၚ၍သြားပါေတာ့သည္။…….မင္း…မင္း…သိပ္ကဲတာဘဲ….Aဲေလာက္ထိ…မမမူမရဲဘူးကြား….Aို…Aေမ့….သူမ၏ကိုယ္လံုးေလးကို ရုန္းကန္ၿခင္း မၿပဳေသာ္လည္း တုန္ယင္လပ္ခါေနေသာ Aသံေလးၿဖင့္ေတာ့ ႈကန္႔ကြက္ရွာရင္း ယက္ကန္ယက္ကန္ၿဖင့္ Aခန္းထဲသု႔ပါ၍သြား၏ ိ
 3. Aခန္းထဲေရာက္လွ်င္ပင္ ရာဂစိတ္ေတြ ေသာင္းက်န္း၍လာရေသာ ေက်ာ္စြာက သူ၏လက္ကိုမူမူ၏ေပါင္ႏွစ္လံုးႀကား ေရွ႔ဖက္သို႔ လွမ္းလိုက္ရာက သူမ၏ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကို လွမ္းလိုက္ရာကသူမ၏ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကိုထဘီေပၚမွပင္ Aုပ္၍ညွစ္လိုက္ေတာ့ ရာ…Aို…Aေမ့…ဟူေသာ Aသံေလးၿဖင့္မူမူ၏ကိုယလံုးေလးသည္ ေၿခဖ်ားေလးမ်ား ေထာက္ကာ တြန္႔ကနဲၿဖစ္သြားရာမွ ရုတ္တရက္ လန္႔ၿဖတ္၍ ္သူမ၏ေပါင္ေလးမ်ားမွာ ဟ၍သြားရသည္။ဒီမွာတင္ Aႀကိဳက္ေတြ႔သြားေသာ ေက်ာ္စြာက မူမူ၏ေစာက္ပတ္ႀကီးကို မိမိရရပင္ တိုး၍ကိုင္လိုက္ရာကဖ်စ္ညစ္၍ေပးေနသည္။ ွမူမူတစ္ေယာက္ ေနာက္သို႔ မဆုတ္မိ။သူ႔လက္ေတြကုိလဲ လွမ္း၍မဖယ္မိ။ တခဏAႀကာမွပင္ေက်ာ္စြာ၏လက္က သူမဆီမွခြာထြက္သြားမွာကိုပင္ စိုးရိမ္၍ လာမိသည္။ခါးေလးကို မသိမသာေလးေကာ့၍ထဘီေAာက္မွ သူမ၏ ေစာက္ဖုတ္ AိAႀိ ကီးကိုေက်ာ္စြာထံသု႔ိ ကပ္၍ေပးေနမိေတာ့သည္။တစထက္တစလဲ မူမူ၏ေပါင္လံုးေလးႏွစ္ဖက္သည္ ကြတတေလးၿဖစ္ကာ သူမ၏ေပါင္ေလးေတြကိုဟသထက္ဟ၍ေပးလာသည္။ေက်ာ္စြာကလဲ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ကို ကိုင္ေနသည္။မိန္းမသားဗီဇကရွက္ရႊံ႔မႈႏွင့္ သူမ၏နီရဲေနေသာမ်က္ႏွာေလးကိုလႊဲကာ ေဘးသို႔ခပ္ဖယ္ဖယ္ေလးလုပ္ထားေသာ္လည္း သူမ၏Aသိစိတ္Aားလံုးကေတာ့ ေက်ာ္စြာ၏လက္ဖဝါးေAာက္မွ သူမ၏ ေစာက္ဖုတ္ ႀကီးဆီမွာသာ ရွိသည္။ ကိုၿမင့္သြင္ ၿပန္မလာတာႀကာလွ်င္ မႀကာခဏပင္ မူမူသည္သူမဘာသာ ေစာက္ပတ္ႀကီးကိုကိုင္၍ပြတ္ေပးတတ္သည္။ဒါေပမဲ….ခု…ခု..ေက်ာ္စြာ ကိုင္ေပးေနတာေလာက္မေကာင္းပါ…..ခုေတာ့ မူမူမွာ ့တကိုယ္လံုးမရုိးမရြပင္ၿဖစ္၍လာရေခ်ၿပီ။ Aားမရႏုိင္ေတာ့ေသာေက်ာ္စြာက ႀကံႀကံဖန္ဖန္ပင္ မူမူ၏ထဘီကို ခါးမွခၽြတ၍ မခ်ဘဲ ္မတ္တပ္ရပ္လွ်က္သာရွိေနေသာ မူမ၏ထဘီေလးကို ဆြဲ၍မတင္လိုကသည္။ ူ ္………Aို…ေမာင္….ေမာင္ေလး…..မလုပ္နဲ႔….Aို….မလုပ္နဲ႔ မလုပ္နဲ႔ဟု ၿပာၿပာသလဲေၿပာရင္းမွ ေက်ာ္စြာ၏လက္ေတြကို ဖယ္ေနေသာ္ လည္း Aသားခ်င္းထိရုံမွ်သာတြနးဖယ္သည့္Aားကမပါသည့္Aၿပင္ ေက်ာ္စြာဟူသာ Aၿမဲတေစေခၚခဲ့ေသာ မူမူက Aခု ေမာင္ေလးဟုပင္ ္Aေယာင္ေယာင္Aမွားမွားၿဖင့္ ေခၚလိုက္ေခ်ၿပီ။
 4. မူမူ၏ထဘီေလးမွာလဲ ခါးနားထိပင္လွန္၍တက္သြားေပၿပီ။ၿဖဴေဖြးေသာ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းမူမူ၏ေAာက္ပိုင္းတခုလုံးကထြက္ေပၚ၍ လာေခ်ၿပီ။ ဒီမွာတင္ ေက်ာ္စြာ၏လက္က မူလေနရာေဟာင္းသို႔ေရာက္၍သြားရာAုပ္၍ဆုတ္ကုိင္ ၿပန္ေခ်သည္။မူမူ၏ဖင္သားလံုးလံုးႀကီးက တြန္႔ကနဲ ေနာက္သု႔ိဆုတ္သြားရာမွ သူမ၏လက္ႏစ္ဖက္ကေတာ့ ေက်ာ္စြာ၏ကိုယ္လံုးႀကီးကို ဆြဲ၍ Aတင္းဖက္လိုက္မိသည္။ ွမူမူတစ္ေယာက္ ဒူးေလးေတြ တဆတ္ဆတ္တုန္ေနၿပီ။သူမ၏ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကို တရြရြ ၿဖင့္ပြတ္လုက္ ိဇိကနဲဇိကနဲ ဆုတ္လိုက္ၿဖင့္ လုပ္ေနတာကို ရင္တလွပ္လွပ္ၿဖင့္ ခံစား၍ ေနရင္းက မူမူ၏Aႀကည့္မ်ားသည္Aနားတြင္ပင္ရွိေနေသာ ႏွစ္ေယာက္Aိပ္ ကုတင္ႀကီးေပၚမွ ႏွစ္ေယာက္Aိပ္ေမြ႔ယာႀကီးဆီသို႔ေရာက္၍သြားရသည္။ဒါကိုသိလုိက္ေသာ ေက်ာ္စြာက သူမ၏ေစာက္ပတ္ႀကီးကို Aုပ္၍ကိုင္ကာ ညစ္ထားရင္း……….မမမူ……ကုတင္ေပၚသြားရေAာင္ေနာ္….………ဟင့္Aင္း…..ဟု ကိုယ္လံုးေလးခါကာ ေၿပာလိုက္ရင္းမွပင္ မူမူသည္ ေက်ာ္စြာ၏ကိုယလံုးႀကီးကို တိုး၍ ဖက္ထားလိုက္သည္။ ္ ေက်ာ္စြာ၏လက္ေတြက မူမူ၏ေစာက္ပတ္Aကြဲေႀကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ကို စုန္ခ်ီ ဆန္ခ်ီပြတ္၍ေနရင္းကသူ၏လက္ညိွဳးထိပ္က ေစာက္ပတ္ဝထဲကို တိုး၍ တိုး၍ႏႈိက္လိုက္ပါေသးသည္။မူမူ၏ ဖင္လံုးႀကီးေတြမွာ ေၿမာက္ႀကြ ေၿမာက္ႀကြၿဖင့္ၿဖစ္၍ေနရသည္။ခဏAႀကာမွာပင္ မူမူ၏ေစာက္ပတ္ဝမွကာမေရွ႔ေၿပးAရည္ႀကည္ေလးမ်ား စိမ့္၍ထြက္လာသည္။ ဒီမွာတင္ ေက်ာ္စြာ၏ လက္ေခ်ာင္းေလးကလဲမူမူ၏ေစာက္ပတ္ထဲသို႔ စြပ္ကနဲထိုးထည့္ လိုက္သည္။……..Aို…..ဟင့္…..A….A…..Aား…..ေက်ာ္စြာသည္ မူမူ၏ေစာက္ပတ္ထဲသို႔ ထိုးထည့္လိုက္ၿပီးေသာ္ သူ၏လက္ညိွဳးကို ခပ္ၿပင္းၿပင္းေဆာင့္၍ထုတ္ခ်ီသြင္းခ်ီလုပ္ေပးရုံမွ်ပင္မက သူ၏လက္မထိပ္ေလးၿဖင့္လည္း ထြားထြားႀကိဳင္းႀကိဳင္းရွိေနေသာမူမူ၏ေစာက္ေစ့ေလးကို ဖိ၍ပြတ္ေပးလိုက္၏မူမူခမ်ာ ကိုယ္လံုးေလးတစ္ခုလံုးပင္ ဆတ္ကနဲၿဖစ္၍သြားရသည္။ ေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္ တလံုးတခဲႀကီးၿဖင့္ၿဖဴေဖြးကာ ေတာင့္တင္းလွေသာ မူမူကို ေခ်ာင္းေနသည္မွာ ႀကာခဲ့ၿပီၿဖစ္သည္။မူမူ၏ေစာက္ပတ္ဝမွ ေစာက္ရည္တို႔သည္ တစထက္တစ စိုရႊဲ၍လာခဲ့ရေခ်ၿပီ။ ေက်ာ္စာသည္ သူမ၏ ြေစာက္ေခါင္း ထဲမွ သူ၏လက္ညိွဳးကို ဆြဲ၍ထုတ္လိုက္ၿပီး လက္ကိုပါရုတ္လိုက္ရာ ခါးသို႔လွန္တင္ထားေသာမူမူ၏ထဘီေလးသည္ မူလAတိုင္း ၿပန္၍က်သြားသည္။
 5. ေက်ာ္စြာသည္ မူမူ၏ကိုယ္လံုးေလးကို ေနာက္ေက်ာဖက္မွ သိုင္း၍ဖက္ထားေသာ သူ၏ လက္ကိုခြာလိုက္သည္။ၿပီးေတာ့ ေက်ာ္စြာ၏ကိုယ္လံုးေလးက ေနာက္သို႔ဆုတ္၍ မူမူ၏ ကိုယ္မွ Aခြာလိုက္တြင္ေတာ့ မူမူ၏လက္ေလးမ်ားသည္လည္း ေက်ာ္စြာ၏ ကိုယ္ေပၚမွ ေၿဖေလွ်ာ႔၍ ေပးလိုက္ေလသည္။ကိုယ္လုံးခ်င္းခြာကာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မပင္ တုန္တုန္ယင္ယင္ေလးရပ္၍ေနရာက ေက်ာ္စြာကို သူမ၏ ွတပ္မက္မႈေတြ Aၿပည့္ၿဖစ္ေနေသာ မ်က္လံုးရြဲႀကီးမ်ားၿဖင့္ ႀကည့္ေနသည္။ႀကယ္သီးAားလံုး ၿပဳတ္ကုန္သည္ႏွင့္ေက်ာ္စြာသည္ သူ၏ရွပ္Aက်ၤကို ကိုယ္မွဖယ္ခြာလိုက္သည္။ၿပီးေတာ့ မူမူကို လွမ္း၍ႀကည့္လိုက္ရင္း ီသူဝတ္ထားေသာ ပုဆိုးခါးပံုစကို လက္တစ္ဖက္ၿဖင့္ ဆြဲ၍ Aၿဖဳတ္လိုက္တြင္ေတာ့ ႀကည့္ေနေသာ မူမူ၏ရင္ထဲတြင္ ထိပ္ကနဲၿဖစ္၍သြားသည္။ဟုတ္ပါသည္။ပါးၿပင္ေထာင္ေနေသာ ေၿမြေဟာက္ႀကီးသဖြယ္ တန္းလန္းၿဖင့္ထြက္ေပၚ ၍လာေသာေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးသည္ ကိုၿမင့္သြင္၏လီးႀကီးႏွင့္ မတိမးမယိမ္းပင္ ရွိေသာ္လည္း လီးႏွင့္ၿပတ္ေနခဲ့ ္သည္မွာ(၂)လေက်ာ္မွ်ႀကာခဲ့ရကာ ေတြ႔ၿမင္ေနရေသာ လီးတန္ႀကီးကလဲ သံေခ်ာင္းႀကီးတစ္ေခ်ာင္းAသြင္မာေက်ာ၍ေနရသည့္Aၿပင္ ဒစ္ႀကီးကလဲ ၿပဲလန္ၿပီးနီရဲေနသည္။ ၿပီးေတာ့ သူမကို တည့္တည့္ႀကီး ခ်ိနရြယ္ထားသလိုၿဖစ္ကာ မာေႀကာလွေသာ လီးတန္ႀကီးက ္တဆတ္ဆတ္ၿဖစ္၍ေနသည္။မူမူ၏ မ်က္လံုးရြဲႀကီးမ်ားက လီးတန္ႀကီးဆီမွ မခြာႏုိင္သလို သူမ၏ရင္ထဲတြငလဲ ္ဘေလာင္ဆူ၍ေနေခ်ၿပီၿဖစ္သည္။သူမႀကည့္ေနစU္မွာပင္ ေက်ာ္စြာကလဲ ရပ္၍ၿပထားရာမွ ေက်ာ္စြာ၏ ကုိယလံုးႀကီးက တခ်က္လႈပ္လိုက္သၿဖင့္ ္လီးတန္ႀကီးမွာ ရမ္း၍သြားသည္။မူမူ၏ရင္ထဲတြင္ လႈိကကနဲၿဖစ္သြားရၿပီး သူမသည္စAိုဝေလးကိုပင္ ရႈံ႔၍ သြင္းလိုက္မိ၏ ္……မမမူ….Aဝတ္ေတြခၽြတ္လိုက္ေတာ့ေလ……ေလသံက တိုးတိုးေလးႏွင့္ေAးေAးေလးပင္…….ဒါေပမဲ့ မူမူရင္ထဲတြင္ဒိန္းကနဲ ၿမည္သြားရသည္။ၿပီးေတာ့သူမကို တဲ့တဲ့ မတ္မတ္ခ်ိန္ရြယ္၍ထားေသာ လီးတန္ႀကီးကို ႀကည့္ရင္းက မူမူသည္ တံုတံုယင္ယင္ၿဖင့္ပင္သူမ၏Aက်ၤ ီကိုခၽြတ္လုက္သည္။ ၿပီးေတာ့ ဘရာစီယာကိုပါ ခၽြတလိုက္သည္။ ိ ္ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္၍ Aမိန္႔ေပးခံလိုက္ရသူပမာ ႏွစ္ခါမေၿပာရဘဲ မူမူသည္ Aဝတ္ေတြကို ခၽြတ္ေနသည္။သူမ၏ကိုယ္မွ ဘရာစီယာေလး ကင္းကြာသြားသည္ႏွင့္ လႈပ္ခါ၍ထြက္လာေသာ မူမူ၏ ႏုိ႔Aံုႀကီးေတြမွာတင္း၍ေနၿပီး ႏုိ႔သီးေလးေတြမွာ နီညိဳေရာင္ေလးမ်ားၿဖင့္ ခပ္ထြားထြားၿဖစ္လွ်က္ ေကာ့တက္၍ေနႀကသည္။Aက်ၤီေတြAားလံုး ခၽြတၿ္ ပီးသြားေသာ မူမူသည္ ခပ္ေတြေတြေလးရပ္၍ေနသည္။
 6. …….ထဘီကို ခၽြတ္လိုက္ေလ………မမမူ…..သူ႔စကားမဆံုးမွီမွာပင္ ဆတ္ကနဲၿဖစ္၍ သြားရေသာ မူမူသည္သူမ၏ထဘီေလးကို ခါးမွဆြဲ၍ေၿဖကာလႊတ္ခ်လိုက္သည္။မူမူ၏ေစာက္ဖုတ္ႀကီးမွာ Aဆမတန္ေဖါင္းကား၍ေနၿပီး Aေမႊးနက္မ်ားမွာ ခပ္စိပ္စိပ္ေပါက္၍ေနႀကသည္။သူမ၏ ေစာက္ပတ္Aကြဲေႀကာင္းေလး တဖက္တခ်က္ရွိ ေစာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ားသည္သူမ၏ေစာက္ပတ္Aဝေလးနားတြင္ Aိ္မ္ေထာင္ သက္ရင့္သူၿဖစ္သည္ႏွင့္Aညီ ခပ္ဟဟေလးၿဖစ္၍ေနသည္။ မူမူမွာရင္Aုႀံ ကီးမ်ား နိမ့္ခ်ီၿမင့္ခ်ီၿဖင့္ ၿဖစ္ကာလႈိက္ေမာ၍ေနသည္။သူမ၏ ဝတ္လစ္စလစ္ ကုိယ္လုးတခုလံုးကို ံတပ္မက္စြာၿဖင့္ ႀကည့္ေနရင္းကပင္ ေက်ာ္စြာသည္ သူ၏ကိုယ္လုးတီးႀကီးကို ေရွ႔သုိ႔ တိုးလိုက္သည္။ ံတရမ္းရမ္းၿဖစ္၍ သြားရေသာ ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးသည္ မူမူ၏ေစာက္ပတ္ႀကီးႏွင့္ ထိလုထိခင္ၿဖစ္၍သြားရသည္။………မမမူ…….……….ဟင္….. တရမ္းရမ္းၿဖစ္သြားေသာ ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးဆီမွ သူမ၏Aႀကည့္ မ်ားကို ရုတ္သိမ္းကာမူမူသည္မ်က္လံုးရြဲႀကီးမ်ားကို ပင့္၍ ေက်ာ္စြာကို ႀကည့္လိုက္၏။ မူမူ၏ မ်က္လံုးရြဲႀကီးမ်ားသည္ Aရည္ေလးမ်ားရစ္ဝုင္းလွ်က္ ေတာက္ပ၍ေနသည္။ ိ………ကုတင္ေပၚတက္လိုက္ေလ……မမမူ…….မူမူသည္ ေက်ာ္စြာကို Aသာေလးေခါင္းၿငိမ့္ၿပလိုက္ၿပီးမွ သူမ၏ကိုယ္လံုးေလးကို ေၿဖးေၿဖးပင္ ေနာက္သို႔လွည့္လိုက္သည္။ထိုAခါတြင္ေတာ့ ေထာင္မတ္၍ေနေသာ ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးသည္ ၿဖဴေဖြးမို႔ေဖါင္းေနေသာမူမူ၏ဖင္သားႀကီးႏွင့္ ဖိကပ္မိလိုက္ေတာ့သည္။ဖင္သားႀကီးတစ္ဖက္ ေႏြးကနဲၿဖစ္သြားရစU္မွာပင္ မူမူသည္ သူမ၏ေၿခေထာက္ေလးမ်ား ကို ေရွ႔သို႔မလွမ္းေသးဘဲေပ၍ ရပ္ေနလိုက္မိသည္။ထုိAခိုက္မွာပင္ ေက်ာ္စြာ၏လက္ႏစ္ဖက္က လက္ဝါးႏွစ္ဖက္သည္ ပ်ံ႔ကား၍ မူမူ၏ ဖင္သားႀကီး ွတဖက္တခ်က္သို႔ ဖိကပ္ကာ သူမ၏ဖင္သားႀကီးေတြကို သံုးေလးခါမွ်ပင္ ဆုတ္နယ္လုက္သည္။ၿပီးေတာ့မွ ိသူ၏လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ မူမူ၏တင္သားႀကီးမ်ားဆီမွ ခြာလိုက္သည္။ထိုAခါမွသာ မူမူသည္ ကုတင္ေဘးသို႔တိုးကပ္လိုက္ၿပီး သူမ၏ ေပါင္တဖက္ကို ကုတင္ေပၚသို႔ ခြ၍တင္လိုက္ေတာ့ရာ က်န္ေၿခေထာက္ေလးတစ္ဖက္က ကုတင္ေဘးႀကမ္းၿပင္မွ ထပ္မံ၍ မႀကြရေသးမီမွာပင္ သူမ၏ေနာက္သို႔ တိုးကပ္လိုက္ေသာ
 7. ေက်ာ္စြာက မူမူ၏ခါးေလးကို လက္တဖက္ၿဖင့္ လွမ္း၍ ဖက္လိုက္ၿပီး ေပါင္တဖက္ ကုတင္ေပၚသို႔ေရာက္ေနသည့္Aတြက္ၿပဲကား၍ သြားေသာ သူမ၏ေပါင္ရင္းႏွစဖက္ႀကားကို သူ၏လီးတန္ႀကီးကို ္သြင္းလိုက္သည္။ ၿပီးေတာ့ လက္တစ္ဖက္က သူ၏လီးတန္ႀကီးကို ကိုင္လိုက္ရာက လီးတန္ႀကီး၏ထိပ္ကိုမူမူ၏ေစာက္ပတ္ဝတြင္ေတ့လိုက္သည္။……ဟင္း….မင္းႏွယ္……ႀကံႀကံဖန္ဖန္ကြယ္………..Aို…ၿဗိ…..Aေမ့….ကၽြတ္…..ဖြတ္….Aင့္…ဟင္း…ဟင္း…..မူမူ၏မ်က္လုးေလးမ်ား စင္း၍က်သြားခဲ့ေခ်ၿပီ။ထို႔Aၿပင္ ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးကလဲ မူမူ၏ ံေစာက္ပတ္ေဖါင္းေဖါင္းႀကီးထဲသု႔ိ တစ္ဆုံးဝင္၍ သြားခဲ့ေခ်ၿပီၿဖစ္သည္။သူ၏လီးတန္ႀကီးမွာ ေႏြးကနဲ စီးကနဲၿဖစ္ကာ မူမူ၏ေစာက္ေခါင္းထဲသို႔ တဆံုးဝင္သြား သည္ႏွင့္ ေက်ာ္စြာသည္သူ၏ခါးကို ႏွိမ့ကာ ေAာက္ကေနပင့္ပင့္ၿပီး ေဆာင့္ကာလိုးပါ ေတာ့သည္။ခပ္ၿပင္းၿပင္းေဆာင့္၍ လိုးလိုက္ေသာ ္ေက်ာ္စြာ၏ေဆာင့္ခ်က္မ်ားေႀကာင့္ပင္ မူမူ၏ဖင္းသားလံုးလံုးႀကီးေတြ Aိပက္Aိပက္ၿဖင့္ တုန္ခါ၍ေနရသည္။ လိုးစမွာပင္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ထြက္၍လာေသာ မူမူ၏ေစာက္ရည္မ်ားသည္ သူမ၏ ဆန္႔၍ေထာက္ထားေသာ ေၿခေထာက္ေလးရွိ ေပါင္တြင္းသားေလးမ်ားေပၚသို႔ပင္ စီး၍ က်ေနႀကၿပီၿဖစ္သည္။မူမူသည္လည္း မ်က္လံုးႏွစ္လံုးကို ေမွးစင္းရင္းထားရာမွ Aံေလးေတြႀကိတ္ကာ ေက်ာ္စြာေဆာင့္သမွ်ကိုAံတင္းစြာခံေနသည္။ေက်ာ္စြာသည္လည္း မူမူ၏ေနာက္မွ ေန၍ခပ္သြက္သြက္ ေဆာင့္ကာလိုးေနရင္းမွ သူမ၏ ကိုယ္လံုးကိုေနာက္မွေန၍ ဖက္ထားေသာ သူ၏လက္က မူမူ၏ႏုိ႔Aံုႀကီးေတြေပၚ လွမ္းလိုက္ရင္း ႏုိ႔Aံုႀကီးေတြကိုဆုတ္ကာႏုိ႔သီးေတြကို ေခ်မြရင္း ခပ္ၿပင္းၿပင္းေဆာင့္၍ လိုးသည္။ေက်ာ္စြာ၏ ေဆာင့္ခ်က္မ်ားက မည္မွ်ပင္ၿပင္းထန္ထိမိပါေစ၊မူမူ၏ ေၿခေထာက္တစ္ဖက္က ကုတင္ေဘးႀကမ္းၿပင္တြင္ေထာင္ရင္း တဖက္ကကုတင္ေဘးေစာင္း ေပၚသို႔ ဒူးေကြး၍ ခြတင္ထားသၿဖင့္ ေပၚႏွစ္ဖက္ကားကာေစာက္ပတ္ဝကိုၿဖဲေပးထားသလိုၿဖစ္ေနသၿဖင့္ မူမူမွာ Aားမရႏုိင္ၿဖစ္၍ေနရေလသည္။ႀကာလာေတာ့ မူမူတစ္ေယာက္ Aားမရႏုိင္မႈေတြကိုသီးမခံႏုိင္ေတာ့ပါ။…..ေန….ေနAံုး….မင္းလီးကို ဖိသြင္းထားလိုက္….ဟုတ္ပီ……
 8. မူမူသည္ ကုတင္ေစာင္းတြင္ တင္ထားေသာသူမ၏ေၿခေထာက္တဖက္ကို ကုတင္ေAာက္သို႔ၿပန္၍ခ်လိုကၿ္ ပီးသူမ၏ကိုယ္လံုးကိုကုတင္ေပၚသို႔ ေမွာက္လုက္ၿပီး ကုတင္ေစာင္းကို ဝမ္းဘိုက္ၿဖင့္ဖကာ ဖင္သားေဖြးေဖြး ိ ိလံုးလံုးႀကီးမ်ားကို Aေပၚသို႔ ေကာ့၍ တင္ေပးလိုက္သည္။….ေဆာင့္….ေဆာင့္ေတာ့…..ဖြတ္….A..ၿပြတ္…ဖြတ္…Aမေလး…Aင္း..ဟင္း…ေက်ာ္စြာကလဲ သူမ၏ဖင္သားႀကီး လံုးလံုးတစ္တစ္ႀကီးမ်ားကိုလက္ႏွစ္ဖက္ ဆုတ္၍ ကိုင္ကာ Aားပါးတရကိုေဆာင့္၍လိုးေနေပသည္။ သူေဆာင့္၍ လိုးလိုက္တိုင္း Aိကနဲ Aိကနဲတုန္၍တုန္၍သြားရေသာ မူမူ၏ ဖင္သားႀကီးေတြAၿဖစ္ကိုႀကည့္ကာ ေက်ာ္စာ၏ရမၼက္စိတ္ေတြက ပို၍ၿပင္းထန္လာရ ကာ လိုးေဆာင့္ခ်က္ေတြကလဲ ြပို၍သြက္လာသည္။ကုတင္ေဘးႀကမ္းၿပင္တြင္ ေထာက္၍ထားေသာ မူမူ၏ေၿခေထာက္ႏွစ္ဖက္မွာ ကား၍ မလာဘဲဟတယ္ဆိုရံုေလးမွ်သာ ေစ့၍ထားသၿဖင့္ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းေစ့၍ ေနေသာ ေႀကာင့္သူမ၏ ေစာက္ပတ္ဝမွာေစ့၍ေနသၿဖင့္ေစာက္ေခါင္းထဲသို႔ Aၿပင္းAထန္ ေဆာင့္၍ လိုးေနေသာေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးႏွင့္ေစာက္ပတ္တို႔မွာ ႀကပ္ႀကပ္ညပ္ညပ္ ေလးၿဖစ္ကာ ေနသည့္Aတြက္ႏွစ္ေယာက္စလံုးမွာ လိုးရ ခံရတာထိထိမမိရိလ်ွ က္ Aရသာေတြ႔ေနရသည္။ ိ ွတခဏAတြင္းမွာပင္ မူမူ၏ေစာက္ပတ္Aဝမွ ထြက္၍လာေသာ ေစာက္ရည္မ်ားမွာ သူမ၏ေပါင္သားၿဖဴၿဖဴေလးမ်ားေပၚသို႔ပင္ စီး၍က်ေနႀကေပၿပီ။မူမူတစ္ေယာက္ ဘယ္တံုးကမ်ားစ၍ ဆႏၵေတြကိုမ်ိဳသိပ္ခဲ့ရသည္မသိ။Aခု ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးက ကာလAတန္ႀကာေAာင္ ပိတ္၍ထားခဲ့ေသာသူမ၏ေစာက္ေခါင္းကိုထိုးဖြင္းလိုက္သည္ႏွင့္ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရေAာင္ပင္ ေစာက္ရည္မ်ားမွာ တမံပြင့္၍သြန္ခ်လိုကသလိုပင္ လိမ့္၍ စီးက်လာေန ္ႀကသည္။……..ဟင္….ေကာင္းလိုက္တာ……..မမရယ္………..ေကာင္း…..ေကာင္းတယ္…..ဟင္း..ဟင္း….ေကာင္းလိုက္တာ…ေမာင္ရယ္….မူမူ၏ စကားသံေလးက မပီမသ မသဲကြဲေလးၿဖင့္ခပ္ခၽြဲခၽြဲေလးၿဖစ္၍ ေနေခ်ၿပီ။ Aားရပါးရ ေဆာင့္၍ လိုးရင္းကပင္ မခ်ိတင္ကဲၿဖစ္၍လာရေသာ ေက်ာ္စြာသည္ မူမူ၏ဖင္သားႀကီးႏွစ္ဖက္ကိုၿဖဲလိုက္ရင္းကနက္ရႈိင္းစြာထြက္ေပၚ၍လာေသာ မူမူ၏ စAိုေပါက္ေလးထဲကို သူ၏လက္ညိွဳး၊လက္တစ္ဆစ္ခန္႔ကို ထည့္၍သြင္းလိုက္ၿပီး ခပ္သြက္သြက္ေလးလွည့္ေပးလိုက္သည္။
 9. ….ဟင့္….Aို……Aို…Aိုး……မူမူ၏ခါးေလးမွာ ခြက္၍သြားကာ ဖင္သားႀကီးေတြမွာ ခါရမ္း၍ သြားသည္။ စAိုေပါက္ေလးကို ကလိတာခံလိုက္ရစU္မွာပင္ မူမူ၏ ေစာက္ပတ္ထဲ မွာလည္း ဒလႀကမ္းပင္ယား၍တက္လာရေတာ့သည္။ေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္ Aားပါးတရ ေဆာင့္လုးေနသည့္ႀကားကပင္ မူမူသည္ မေႀကနပ္ႏုိင္ၿဖစ္၍လာရသည္။ ိ…….ေဆာင့္….မင္းခါးကိုနိမ့္ၿပီးလီးႀကီးကို ေထာက္ၿပီး ေဆာင့္..A…ဟုတ္ ပီ….Aမေလး…ဖြတ္…Aား…ၿပြတ္…ဖြတ္…Aင္း…ဟင္း…ေကာင္းလိုက္တာေမာင္ရယ္….ေက်ာ္စြာကခါးကို နိမ့္၍လီးတန္ႀကီးကို ေနာက္ကေန၍ ေဆာင့္၍လိုးေတာ့ရာ လီးတန္ႀကီးမွာသူမ၏ေစာက္ပတ္ေရွ႔မွ ေစာက္ေစ့ေလးကို ဖိႀကိတ္ကာပြတ္ေဆာင့္ ေနေတာ့သၿဖင့္ မူမူ၏တကိုယ္လုးမွာ ံတဆတ္ဆတ္ပင္ တုန္၍ေနရေလသည္။………မမ……Aားရရဲ့လား…ဟင္……….ရတယ္…ေမာင္ရယ္….မင္း…မင္း…ဆက္ေဆာင့္စမ္းပါAံုးကြယ္…ဟင္း..ဟင္း…ေက်ာ္စြာကလဲ မူမူ၏စိတ္ႀကိဳက္ေဆာင့္၍လိုးသည္။မူမူကလည္း ေက်ာ္စြာလိုးသမွ်ကို Aိပ္ယာေပၚတြင္ေမွာက္၍ခ်ထားေသာ သူ၏ကိုယလုံးတီးေလးကို ေရွ႔တိုးေနာက္ငင္ ၿဖစ္၍ေနရာမွ သူမ၏ဖင္သားႀကီးေတြကို ္ေနာက္သု႔ိပစ္၍ ပစ္၍ေကာ့ေပးကာ Aားပါးတရကို Aလိုးခံ၍ ေနေခ်သည္။ သဲသဲမဲမဲ လိုးလွ်က္ရွိႀကေသာ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ တစထက္တစ Aရသာေတြ Aီဆိမ့္၍လာႀကရေခ်ၿပီၿဖစ္သည္။……..Aင္း…ဟင္း..ဟင္း…ေမာင္…..မမ ၿပီး..ၿပီးခ်င္ၿပီ….ဟင္း..ဟင္း…ခြာမေဆာင့္နဲ႔ေတာ့….ကပ္ေဆာင့္…ကပ္ေဆာင့္ေပးေနာ္….ဟင္း…. ေက်ာ္စြာသည္ မူမူ၏Aႀကိဳက္ကို Aလိုလိုက္ကာ သူ၏ဆီးခံုကို သူမ၏ ဖင္သားႀကီးႏွစ္လံုးႀကားေနာက္တြင္ဖိကပ္လိုက္ၿပီး ခါး၏Aားကိုမယူေတာ့ဘဲ တင္ပါးႏွင့္ေပါင္Aားကို ယူကာ ပင့္၍ ပင့္၍ေဆာင့္သည္။ၿပီးေတာ့လဲ ေက်ာ္စြာ၏ လက္ႏွစ္ဖက္က သူမ၏ခါးကို ေသခ်ာစြာ ဆုတ္ကိုင္၍ လီးတန္ႀကီးကို တဆံုးနီးပါးထုတ္ကာ ထုတ္ကာၿဖင့္ Aားကုန္ႀကံဳး၍ ေဆာင့္ေလေတာ့ ရာ ခဏAႀကာမွာပင္….
 10. …..Aား….ေမာင္…ေမာင္….Aိုး….ဟူေသာ ေရရြတ္သံေလးႏွင့္ မူမူတစ္ေယာက္ လူးလွိမ့္သြားရစU္မွာပင္သူမ၏ ေနာက္မွ ေဆာင့္၍လိုးေနေသာ ေက်ာ္စြာသည္လည္းမူမူ၏ကိုယ္လံုးေလးကို ဒေရာေသာပါးလွမ္း၍ဖက္ရာမွ သူမ၏ေက်ာၿပင္ေလးေပၚသို႔ ေမွာက္ရက္သားက်သြားရပါေတာ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ကုတင္ေစာင္းတြင္ ေမွာက္ခုံေလးၿဖစ္ကာထပ္ရက္သားေလးမွိန္းေနႀကသည္။ခဏႀကာေတာ့မွ…….……..ကဲပါ…ဖယ္စမ္းပါUီး….ေက်ာ္စြာရယ္……..ေက်ာ္စြာက မူမ၏ေက်ာေပၚတြင္ ေမွာက္ရက္ၿဖစ္၍ေနေသာ သူ၏ကိုယ္လံုးႀကီးကို ႀကြ၍ ူမတ္တပ္ရပ္လိုက္သည္။ၿပီးေတာ့မွ သူ၏လီးတန္ႀကီးကို မူမူ၏ေစာက္ေခါင္းထဲမွေၿဖးေၿဖးခ်င္းဆြဲ၍ထုတ္ယူလိုက္သည္။ ထိုAခါက်ေတာ့မွ မူမူသည္ ကုတင္ေစာင္းတြင္ေမွာက္ရက္သား ေလးၿဖစ္၍ေနေသာသူမ၏ကိုယ္လံုးေလးကို ပက္လက္လွန္လိုက္ရာမွ သူမ၏Aႀကည့္ က Aရည္မ်ားႏွင့္ေပပြကာ Aသဲယားစရာေကာင္းလွေသာ ေက်ာ္စြာ၏ လီးတန္ႀကီးဆီ သို႔ေရာက္၍သြားသည္။……ဟင္….သူမဟုတ္တဲ့Aတိုင္းဘဲ…..မူမူက မ်က္လံုးေလးAဝိုင္းသားၿဖင့္ တိုးတိုးေလး ညီးညီးညဴညဴေၿပာလိုက္သည္။မွန္ပါသည္။တခ်ီၿပီးသြားေသာ ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးမွာ ဘာမွေၿပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ ေတာင္မတ္ဆဲေတာင္မတ္တုန္း ပင္ ရွိေနသည္။လီးတန္ႀကီးကို ႀကည့္လွ်က္က မူမူသည္ ကုတင္ေစာင္းတြင္ တက္၍ထိုင္လုိက္သည္။ ေက်ာ္စြာက သူမရွိရာဘက္သို႔ တိုးလိုက္ၿပီး မူမူ၏ ပုခံုးႏွစ္ဖက္ကို သူ၏လက္မ်ားၿဖင့္ ဆုတ္ကိုငလိုက္သည္။ ္……..မမ ေစာေစာက က်ေနာ္ကိုဘယ္လိုေခၚလိုက္တယ္…..မူမူ၏ မ်က္ႏွာေလးမွာ ရဲသြားသည္။…..……….မသိဘူး………သြား….ၿပီတတီမ်က္ႏွာေပးေလးၿဖင့္ ေက်ာ္စြာကို မ်က္ေစာင္းထိုးလိုက္ရာက မူမူသည္ သူမ၏ ကိုယ္လံုးေလးကို ီလွည့္လုက္ကာ ကုတင္ေပၚတြင္ ပက္လက္လွန္၍ လွဲခ်လိုက္ေလ၏ ိ ထိုAခါတြင္ ေက်ာ္စြာက ကုတင္ေလးႀကမ္းၿပင္ေပၚတြင္ သူ၏ေၿခေထာက္နားတြင္ ရွိေနေသာမူမူ၏ထဘီေလးကို လက္တဖက္ၿဖင့္ ေကာက္ၿပီး ကိုင္လိုက္ရာက ကုတင္ေပၚသို႔ လွမ္း၍ တင္လိုက္သည္။
 11. ၿပီးေတာ့ သူသည္ မူမူ၏မ်က္ႏွာေလးကို လွမ္း၍ ႀကည့္လိုကသည္။မူမူက ေက်ာ္စြာ၏ Aႀကည့္ေတြကို ္ရင္ဆိုင္ကာ ႀကည့္လိကၿ္ ပီးမွ ေက်ာ္စြာကို မ်က္ေတာင္ေလးတစ္ခ်က္ထိုး၍ ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြကို ုစူတူတူေလးလုပ္ ကာ မ်က္ႏွာေလးကို တဖက္သုိ႔ လွည့္လိုက္သည္။ ေက်ာ္စြာက သူ၏လက္တဖက္ထဲမွ ထဘီေလးႏွင့္ သူ၏လီးတန္ႀကီးကို သုတေနသည္။ လီးတန္ႀကီး ္တင္သာမက လီးတန္ႀကီးAရင္း ဆီးခံုႏွင့္ ေပါင္ၿခံေတြ ကိုပါသုတ္သည္။Aားလံုးသန္႔စင္သြားၿပီဆိုမွ ေက်ာ္စြာသည္ မူမူ၏ေပါင္ေလးႏွစ္လံုးကို ဆြဲ၍ ကားလိုက္သည္။ၿပီးေတာ့လက္ထဲက မူမူ၏ထဘီေလးၿဖင့္ပင္ သူမ၏ ေပါင္ၿခံ ဆီးခံုႏွင့္ ေစာက္ပတ္Aံုႀကီးတစ္ခုလံုးသာမကေပါင္တြင္းသားေလးေတြကုိပါ သူမ၏ ထဘီေလး ႏွင့္ သုတ္၍ သန္႔စင္ေပးသည္။ ၿပီးေတာ့ မူမ၏ ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဒူးေကြး၍ ေထာင္ေပးလိုက္ၿပီး သူမ၏ ဖင္ႀကားေလး ေAာက္သို႔ပင္ ူထဘီေလးကို ကိုင္ထားေသာ သူ၏လက္ကို သြင္း၍သုတ္ကာ သန္႔စင္ေပးသည္။မူမူက သူမ၏ဖင္ႀကီးေတြကိုေၿမာက္၍ႀကြေပးသည္။ေက်ာ္စြာ သန္႔စင္ေပးၿပီးေတာ့မွ ဖင္သားႀကီးေတြကို ေမြ႔ယာေပၚသို႔ ၿပန္၍ခ်လိုက္သည္။ဝတ္လစ္စလစ္ ကိုယ္လံုးေလး တစ္ခုလံုး ၿငိမ္သက္ကာ ေက်ာ္စြာက ယုယစြာလုပ္ေပးေနတာေလးေတြကိုမူမူသည္ ႀကည္ႏူးပီတိၿဖစ္၍ေနရသည္။ ေစာေစာက လႊဲထားေသာ မ်က္ႏွာေလးကိုပင္ ၿပန္၍လွည့္ကာသူမ၏မ်က္လံုးႀကီးမ်ားက ေက်ာ္စြာကို ႀကင္နာစြာၿဖင့္ ႀကည့္၍ေနသည္။ Aားလံုးသန္႔စင္ၿပီးသြားေသာAခါတြင္မွ ေက်ာ္စြာသည္ ေထာင္၍ထားေသာ မူမူ၏ ေပါင္းလံုးေလးႏွစ္ဖက္ကိုကား၍ ခပ္စိုစိုေလးၿဖစ္ေနေသာ မူမူ၏ ေစာက္ေမႊးAံုေလးေပၚ သို႔ ထဘီေလး၏မစိုေသးေသာ Aပိုင္းကိုေရြးကာဖြဖြေလး ပြတ္၍ေပးေနသည္။ တကိုယလုံးၿငိမ္သက္စာၿဖင့္ ခံေနေသာ မူမူ၏ မ်က္လံုးေလးမ်ားမွာ ေမွးကနဲ ေမွးကနဲ က်၍ေနရသည္။ ္ ြ ေစာေစာက တစ္ခ်ီၿပီးသြားခဲ့ၿပီးၿဖစ္၍ Aတန္ငယ္မွ် တည္ၿငိမ္သြားရေသာ မူမူ၏ ရမၼက္ေသြးတို႔သည္ယခုAခါ ၿပန္၍လႈပ္ရွားစၿပဳလာခဲ့ၿပီၿဖစ္သည္။ေက်ာ္စြာကလည္း ထဘီေလးၿဖင့္ သူမ၏ ေစာက္ပတ္Aံုကို Aေမႊးေလးေတြေပၚမွ ဆက္တိုက္ပြတ္၍ေပးေနရာေစာေစာက စိုထိုင္းထိုင္းၿဖစ္၍ေနရေသာ မူမူ၏ ေစာက္ေမႊး ေလးမ်ားသည္ ေၿခာက္ေသြ႔သြားရုံမွ်မကဘဲပကတိAတိုင္းပင္ ခပ္ဖြာဖြာေလး ၿဖစ္၍ လာခဲ့ရၿပီၿဖစ္ပါသည္။
 12. ေက်ာ္စြာသည္ ထဘီေလးကို ကိုင္ထားေသာ သူ၏လက္ကိုႀကြလိုက္ကာ က်န္ေသာ လက္တဖက္ကမူမူ၏ေစာက္ပတ္AိAိႀကီးေပၚသို႔ လွမ္း၍တင္လိုက္ၿပီး သူ၏ လက္ညွိဳး လက္မတို႔ကို မူမူ၏ေစာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းသားႀကီးႏွစ္ခုေပၚတြင္ တင္ကာ ဖိလိုက္ၿပီး ေစာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းသားႏွစ္ခုကုိ ၿဖဲလိုက္သည္။………………Aို………..ေမာင္…………… မူမ၏ ကိုယ္လံုး ၿဖဴၿဖဴေဖြးေဖြးေလးမွာ တြန္႔ကနဲၿဖစ္၍သြားကာ မ်က္ႏွာေလးမွာရဲ၍ သြားသည္။ၿပီးေတာ့ ူသူမသည္ မ်က္လံုးေလးႏွစ္လံုးကို မွိတ္၍ခ်လိုက္ေတာ့သည္။မူမူ၏ ေစာက္ပတ္Aံုႀကီးမွာလဲ ေဖါင္းကား၍ ရွိေနၿပီၿဖစ္သည့္Aၿပင္ သူမ၏ေပါင္ႏွစ္လံုး မွာလဲလႈပ္လႈပ္ရြရြၿဖစ္၍ေနရေလသည္။ ေက်ာ္စြာသည္ သူ၏ လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ရုတ္သိမ္းလိုက္ရာက လက္ထဲမွ မူမူ၏ ထဘီေလးကိုကုတင္ေၿခရင္းဖက္သို႔ လွမ္း၍ ပစ္လိုက္ၿပီး ေနာက္တြင္ေတာ့ ေက်ာ္စြာ သည္ မူမူႏွင့္ ယွU္လ်က္သားAိပ္ယာေပၚသို႔ လွဲ၍ခ်လိုကေလသည္။ ္ ေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္ Aိပ္ယာေပၚသို႔ ပက္လက္လွန္လိုကသည္ႏွင့္ သူ၏လီးတန္ႀကီးက ္မိုးေမွ်ာ္ကာေထာင္ေနသည္။ဒါကိုပင္ မူမူကလဲ မက္ေမာစြာၿဖင့္ လွည့္၍ ႀကည့္ေနသည္။……..မ…..မ……. ဘာလဲဟင္…..ေမာင္….. မူမက ေက်ာ္စြာ၏ဖက္သို႔ သူမ၏ကိုယ္လံုးေလးကိုေစာင္းလုိက္ကာ လက္တဖက္ၿဖင့္ ူေက်ာ္စြာကိုဖက္လိုက္သည္။……..ေမာင့္ လီးႀကီးကို ကိုင္ႀကည့္ပါလား ဟင္………………..Aို………မူမူ၏မ်က္ႏွာေလးမွာ ရွက္ေသြးေလးမ်ားက ရဲ၍ သြားရၿပန္ပါသည္။ဒီႀကားထဲကပင္ မူမူကေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးကို လွမ္း၍ႀကည့္လိုက္သည္။ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးမွာ ေစာေစာက သူမကိုမလုိးမွီကAတိုင္းပင္ ပံုစံမပ်က္စံခ်ိန္မက် မာေႀကာေထာင္မတ္္လွ်က္ရွိသည္။…….လုပ္ပါ မမ…ရယ္…ေမာင္ Aကိုင္ခံခ်င္လို႔ပါ…..ေက်ာ္စြာက ခေလးငယ္ပမာ ပူဆာၿပန္ပါသည္။ခက္ၿပီ။မူမူက (၃)(၄)ႏွစ္ေပါင္းလာေသာ သူမ၏ေယာက်္ားကိုၿမင့္သြင္၏လီးတန္ႀကီးကိုပင္ ကိုင္ရမွာဝန္ေလးခဲ့သူၿဖစ္သည္။ကုိၿမင့္သြင္က Aတင္းAႀကပ္လုပ္မွသာ ကိုင္ခဲ့ရၿခင္းၿဖစ္သည္။
 13. ခုလဲ ေက်ာ္စြာက Aတင္းAႀကပ္ပင္ သူ၏လီးတန္ႀကီးကို ကုိင္ရန္ပူဆာေနေပၿပီ။ေက်ာ္စြာကိုဖက္၍ထားေသာ သူမ၏လက္ေလးက ကိုယလံုးႀကီးေAာက္ဖက္ဆသို႔ ေလွ်ာတိုက္၍ ဆင္းသြားသည္။ၿပီးေတာ့ ္ ီAံုေကာင္းေကာင္းၿဖင့္ ထူထပ္စြာရွိေနေသာ ေက်ာ္စြာ၏လေမႊးAံုႀကီးထဲသို႔ မူမူသည္ သူမ၏လက္ေခ်ာင္းၿဖဴၿဖဴေလးေတြကုိ ထိုးသြင္းကာ ဖြလိုက္သည္။ ေက်ာ္စြာ၏လေမႊးေတြမွာ စိုထုိင္းထိုင္းၿဖင့္ ရွိေနေသးသည္။သူမ၏ ေစာက္ေမႊးေလးေတြကိုဖြာလန္ႀကဲေၿခာက္ေသြ႔ သြားသည့္တိုင္ ယုယုယယလုပ္ေပးခဲ့ ေပမဲ့လဲ သူကိုယ္တိုင္ေတာ့ Aေမႊးေတြကစိုထုငးထိုင္းၿဖင့္ပင္ရွိေနေသးသည္။ ိ ္ မူမူ၏ရင္ထဲတြင္ ေက်ာ္စြာကို သနားသြားမိသည္။မူမ၏ လက္ေလးေတြက ေက်ာ္စြာ၏ လေမႊးေတြကို ူထိုးဖြေပးေနရုံမွ်ပင္ မဟုတ္ဘဲ ဆီးခံုႏွင့္ ေက်ာ္စြာ၏ ေပါင္ၿခံတို႔ကို လက္ဖဝါးႏုႏုေလးၿဖင့္ ေလွ်က္၍ပြတ္ေပးကာလီးတန္ႀကီးကို ကိုင္ရမည့္ Aေရး Aရွိန္ယူ၍ေနသည္။ ေက်ာ္စြာကေတာ့ သူမ၏တကိုယ္လံုးကို သိမ္းႀကံဳး၍ ရမၼက္ထန္စြာၿဖင့္ ႀကည့္ေနသည္။မူမူ၏လက္ကေလးက ခဏAႀကာတြင္ေတာ့ ေက်ာ္စြာ၏ လီးတန္ႀကီး Aရင္းကို မရဲတရဲေလး လွမ္း၍ဆုတ္ကုိင္လိုက္သည္။ဖြဖြေလးပင္ ဒါေပမဲ့သမ၏ ကိုယ္လံုးေလး တစ္ခုလံုးႀကက္သီးေတြ ဖ်န္းကနဲထ၍ ူသြားရသည္။ ထိမိလိုက္ၿပီဆိုရင္ၿဖင့္ပင္ ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးက ဆတ္ကနဲၿဖစ္၍သြားရသည့္ နည္းတူမူမူ၏လက္ေလးကလဲ လီးတန္ႀကီးကိုတင္းႀကပ္စြာ ဆုတ္၍ ကိုင္လိုက္သည္။ သူမ၏ ရင္ထဲတြင္ေႀကနပ္သလိုၿဖစ္ေပၚ၍ ခံစားသြားရသည္။ မူမူသည္ လီးတန္ႀကီးကို တင္းႀကပ္စြာ ဆုတ္ကိုင္ထားသည္။သူ၏ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားကိုၿပန္၍ေလွ်ာ႔လိုက္ကာ သူမ၏ လက္ေလးကို ေရွ႔တိုးေနာက္ငင္ ၿဖင့္ လုပ္၍ လီးတန္ႀကီးကို Aရင္းမွAဖ်ားတိုင္ပြတ္သပ္၍ ေပးေနမိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ၿပဳလုပ္ေပးရင္းကပင္ မူမူ၏ ကိုယ္Aတြင္းရွိ ရမၼက္ေသြးတို႔သည္ ပို၍တိုးကာထႀကြလာရသည္။ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးေပၚတြင္ Aရင္းမွ Aဖ်ား၊ Aဖ်ားမွ Aရင္းတိုင္ ေလွ်ာတိုက္၍ပြတ္ေပးေနေသာ သူမ၏လက္ေလးသည္ ပိုမို၍ သြက္လက္ၿမန္ဆန္လာသည္။ ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးကလဲ မူမူ၏ လက္ထဲတြင္ပင္ ပို၍မာေႀကာလာရသည္။ပို၍ လည္း ေဖါင္းတင္းလာရသည္။ မူမူသည္ ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးကို ပြတ္သပ္၍ ေပးရင္းကပင္ သူမ၏တကိုယ္လံုး မရုိးမရြၿဖင့္ ၿဖစ္၍လာရသည္။
 14. သူမသည္ က်န္ေသာသူမ၏ လက္ေလးတစ္ဖက္၏တံေတာင္ဆစ္ၿဖင့္ ေမြ႔ယာေပၚ သို႔ ေထာက္လိုက္ကာေခါင္းေထာင္၍ လီးတန္ႀကီးကို ႀကည့္လိုကသည္။ ္ ၿပီးေတာ့ေက်ာ္စြာ၏ လီးတန္ႀကီးေပၚတြင္ စုန္ဆန္ကာ ေၿပးလႊားေနေသာ သူမ၏လက္ေလးကိုရပ္လိုက္ၿပီး လီးတန္ႀကီးေပၚမွခာလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ မူမူသည္ သူမ၏ လက္ညိွဳး လက္မေလးတို႔ၿဖင့္ ြလီးတန္ႀကီး၏ဒစ္ႀကီးေAာက္နားဆီသို႔ ညွပ္၍ ကိုင္ကာ မာေတာင္၍ေနေသာ လီးတန္ႀကီး၏AေပၚယံရွိAေရၿပားကို ေၿဖးေၿဖးေလး ေAာက္သို႔ ဆြဲ၍ခ်လိုက္သည္။ ထိုAခိုကAတန္႔မွာပင္ လီးတန္ႀကီးကို မ်က္ေတာင္မခတ္ ႀကည့္၍ေနေသာ မူမူသည္ Aသက္ကို ္ေAာင့္၍ထားလိုကမိသည္။ ္ လီးတန္ႀကီး၏ Aေရၿပားသည္ တေၿဖးေၿဖးေAာက္သို႔ ေလွ်ာ၍ပါလာရာမွ လက္ႏွစ္လံုးသာသာခန္႔တြင္တန္႔ကနဲရပ္၍သြားသည္။ထိုAခိုက္မွာပင္ ေက်ာ္စြာ၏ ကိုယ္လံုးႀကီးသည္ တြန္႔ကနဲၿဖစ္၍သြားသည္။လီးတန္ႀကီးကေတာ့ ထိပ္ပိုင္းတဝက္ ေလာက္ထိကို ၿပဲလန္၍ နီရဲသြားသည္။ဒါကိုပင္ မူမူက ခဏႀကာသည္Aထိ မက္ေမာစြာၿဖင့္ ႀကည့္ေနမိသည္။ႀကည့္ေနရင္းက ပင္ မူမူသည္သူမ၏ေပါင္လုးေလးႏွစ္လံုးကို ပြတ္၍ေပးေနမိသည္။ ံ ခဏႀကာေတာ့မွ သူမဆြဲလွန္၍ ခ်ထားေသာလီးတန္ႀကီး၏ Aေရၿပားကို Aသာေလးၿပန္၍ဆြဲတင္ေပးလုိက္ၿပီး လီးတန္ႀကီး၏ ဒစ္ႀကီးေAာက္နားတြင္ ညွပ္၍ကိုငထားေသာ သူမ၏လက္ညိွဳး၊လက္မတို႔ကို ္မခြာဘဲ ဖိႀကိတ္၍ ပြတ္ေပးေနေသးသည္။ ေက်ာ္စြာ၏ရင္Aံုႀကီးမ်ားသည္ နိမ့္ခ်ီ ၿမင့္ခ်ီၿဖစ္၍လာသည္။ၿပီးေတာ့လဲ ခါးႀကီးသည္ တတြန္႔တြန္႔ၿဖစ္၍လာသည္။တခဏAတြင္းမွာပင္ လီးတန္ႀကီး၏ ထိပ္ရွိ Aေပါက္ေလးမွ Aေရႀကည္ေလးေတြမွာစိမ့္၍ထြက္လာသည္ကုိ မူမူသည္ ေတြ႔ၿမင္လုိက္ရသည္။ သူမ၏ တကိုယ္လံုးမွာလဲ ရွိန္းဖိန္း၍လာခဲ့ရၿပီၿဖစ္သည့္Aၿပင္ သူမ၏ ေစာက္ပတ္ႀကီးထဲမွ ယားကနဲယားကနဲ ၿဖစ္၍လာကာ ေစာက္ရည္ေလးမ်ားသည္ စိမ့္၍ထြကလာႀကေပၿပီ။ရင္ထဲတြင္လဲ ဖို၍လာရသည္။ ္ ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးကိုလက္ၿဖင့္ တင္းႀကပ္စြာဆုတ္လိုက္ရာမွ မူမူသည္ ေထာက္၍ထားေသာသူမ၏တေတာင္ဆစ္ေလးကို ၿဖဳတ္လုိက္ကာ Aိပ္ယာေပၚသို႔ ပက္လက္လွန္၍ Aခ်လိုက္တြင္ေတာ့ေက်ာ္စြာသည္ မူမူ၏ဘက္သုိ႔ ေစာင္းလိုက္ရာက သူမ၏ ကိုယ္လံုးေလးကို ဖက္လိုက္သည္။ၿပီးေတာ့ေခါင္းေထာင္၍ထလာေသာ ေက်ာ္စြာသည္ သူမ၏ႏုိ႔ႀကီးႏွစ္လံုးကို ဘယ္ၿပန္ညာၿပန္စို႔၍ ေပးၿပန္ပါေတာ့သည္။ တဖက္က ႏုိ႔ကိုစို႔ေနစU္တြင္ က်န္ေသာ ႏုိ႔Aံုႀကီးတစ္ဖက္ကို လက္ၿဖင့္ကိုင္ကာ ဆုတ္နယ္၍ေပးေနသည္။ၿပီးေတာ့ စို႔ေပးေနေသာ ႏုိ႔ႀကီး၏ ႏုိ႔သီးေလးကို လွ်ာၿဖင့္လွည့္ ပတ္ကာ ပြတ္ေပး ယက္ေပးေနသလို
 15. က်န္ေသာႏုိ႔Aံုႀကီးရွိ ႏုိ႔သီးေခါင္းေလးကိုလည္း လက္ညိွဳး၊လက္မတို႔ၿဖင့္ ညွပ္ကာ လွည့္ေပးသည္။ပြတ္ေပးသည္။ ေခ်မြ၍ေပးပါသည္။ဤသို႔ၿဖင့္ပင္ ေက်ာ္စြာသည္ မူမူ၏ ႏုိ႔Aုႏွစ္လံုးကို တစ္ဖက္စီေၿပာင္း၍ စို႔ေပးေနသလို တဖက္စီလည္း ံကိုင္၍ဖ်စ္ညွစ္ေပးေနသည္။ ကာမစိတ္ေတြ ယိုဖိတ္ေနေသာ မူမူခမ်ာမွာေတာ့ သူမ၏ ကိုယ္လံုးေလးမွာ လူးကာလြန္႔ကာၿဖင့္ၿဖစ္ေနရင္း သူမ၏လက္ေလးတစ္ဖက္က ေက်ာ္စြာ၏ လည္ပင္းကို ရစ္သိုင္း၍ ဖက္ထားသလိုက်န္လက္တစ္ဖက္ကလဲ ေက်ာ္စြာ၏ ဆံပင္ေတြႀကားသို႔ထိုး ဖြကာ မခ်င့္မရဲၿဖင့္ ၿဖစ္ေနရွာေလသည္။……….ေတာ္….ေတာ္ေတာ့…ေမာင္ရယ္….Aခ်ိန္ကမနဲေတာ့ဘူး…တေယာက္ေယာက္ ေတြ႔သြားရင္ခက္မယ္……..လုပ္စရာရွိတာလုပ္ေတာ့ကြယ……. ္ ရမၼက္စိတ္ေတြ Aၿပင္းAထန္ၿဖစ္၍ လာရာမွ Aလိုးခံခ်င္စိတ္ေတြ မခ်ိမဆန္႔ ခံစားၿဖစ္ေပၚလာရသည္ကုိ မူမူက ကြယ္ဝွက္လ်ွ က္ ေက်ာ္စာက သူမကို ၿမန္ၿမန္လိုးရန္ ႏႈိးေဆာ္၍ ေနသည္။ ြ မူမူ၏စကားက ေက်ာ္စြ၏ မိန္းမ ၿဖဴမာၿပန္ေရာက္လာမွာကို ရည္ညြန္း၍ေၿပာ ဆိုေနေသာ္လည္းၿဖဴမာမွာ မူမူကို ႏႈတ္ဆက္သြားစU္က မိုးခ်ဳပ္မွၿပန္လာမည္ၿဖစ္ ေႀကာင္း ေၿပာသြားသည္ကို ေက်ာ္စြာကလဲAသိပင္ၿဖစ္သည္။Aခုမွ ေန႔လည္(၁၂)နာရီ ေက်ာ္ရုံသာရွိေသးသည္။ Aားလံုးကို တြက္ဆလိုက္ေတာ့ Aကင္းပါးေသာ ေက်ာ္စြာက မူမူတစ္ေယာက္ Aလိုးခံခ်င္လို႔ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးၿဖစ္ေနရၿပီိကို သိလိုက္ရသည္။ေက်ာ္စြာသည္ သူ၏မ်က္ႏွာကို မူမူ၏ ရင္ဘတ္ေပၚမွခြာလိုက္ရာက သူမ၏ကိုယ္လံုး ေလးေဘးတြင္ထ၍ထိုင္လုိက္သည္။………………….မမ…….. ……….ဟင္…….…….ေစာေစာက မမ ေၿပာတဲ့ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ေတာ့လို႔ ေၿပာတာ…ဘာလုပ္ရမွာလဲ………….သိဘူး…..သြား…….……….Aင္း….မမ…က……မသိဘူးဆိုရင္လဲ…….မတတ္ႏုိင္ဘူးေလ……ေက်ာ္စြာက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေၿပာ၍ Aိပ္ယာထဲသို႔ ၿပန္၍ လွဲခ်လိုက္ရန္ၿပင္လုိက္၏ဒီေတာ့လဲ မူမူ၏လက္တစ္ဖက္က သူ၏လက္ေမာင္းကို လွမ္း၍ဆုတ္ကိုင္လိုက္သည္။
 16. ၿပီးေတာ့……Aို…ဟင့္…..လုပ္မွာ………လုပ္ေတာ့ေလ….. မူမူတစ္ေယာက္ Aလိုးခံခ်င္ေနတာ ဖ်တ္ဖ်တ္လူးေနသည္။Aိေၿႏၵပင္ မေဆာင္ႏုိင္ ေတာ့ပါ။သူမ၏ေပါင္လံုးေလးႏွစ္လံုးမွာလည္း ပူးကပ္၍ လိမ္ေနႀကသည္။ေက်ာ္စြာ၏မ်က္ႏွာက သူမ၏မ်က္ႏွာေပၚသို႔ ငံု႔၍ဆင္းသြားသည္။ၿပီးေတာ့ မူမူ၏ ပါးၿပင္ေလးႏွစ္ဖက္ကိုခပ္ႀကာႀကာေလး နမ္းလိုက္သည္။ၿပီးေတာ့မွ………..ဘာလုပ္ရမွာလဲ….ဟင္….မမ….ဟု တိုးတိုးေလးေမးလိုက္သည္။သည္တခါေတာ့ မူမသည္ မထူးေတာ့ပါဘူးဟု စိတ္ကို ပိုင္းၿဖတ္ကာ……. ူ……လိုဖို႔….မမကို လုိးေပးဖို႔ေၿပာတာ…..ကဲ…သိၿပီလား..ဟုဆိုကာ သူမ၏မ်က္ႏွာေလး ကို Aလႊဲလိုက္တြင္ေတာ့ ေက်ာ္စြာက သူ၏ ကိုယ္လံုးႀကီးကို သူမ၏ေၿခရင္းဖက္သို႔ ေရြ႔လိုက္သည္။ ၿပီးေတာ့ မူမူ၏ ေၿခေထာက္ေလး ႏွစ္ဖက္ကိုေကြးေပး၍ ေပါင္ေလး ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုကားလိုကၿ္ ပီးေတာ့မွ ေက်ာ္စြာသည္ သူမ၏ ေပါင္ႏွစ္လံုးႀကားထဲတြင္ ဝင္၍ ေဆာင့္ေႀကာင့္ထုိင္လုက္ၿပီး ေရွ႔သု႔ိ ိတိုးကပ္လိုက္ရာကေကြးထားေသာ သူမ၏ ဒူးဆစ္ေAာက္နားမွေန၍ သူမ၏ေၿခေထာက္ေလးမ်ားကို မကာေၿခသလံုးေလးမ်ားကို သူ၏ ေပါင္တစ္ဖက္တခ်က္ေပၚတြင္ တင္၍ ေက်ာ္ကာခ်ေပးလိုက္သည္။ ေက်ာ္စြာက ေဖါင္းကား၍ေနၿပီၿဖစ္ေသာ သူမ၏ေစာက္ပတ္ႀကီးကို ငံု႔၍ႀကည့္လိုက္ေတာ့၊ ေစာက္ပတ္ဝမွေန၍ ေစာက္ရည္ေလးမ်ားမွာ စိမ့ကနဲ စိမ့္ကနဲ ထြက္ေနႀကသည္။ ္ ေက်ာ္စြာသည္ သူ၏လီးတန္ႀကီးကို Aရင္းမွ ကိုင္ကာေၿပာင္တင္း၍ကားေနေသာ သူ၏လီးတန္ႀကီးထိပ္ဖးႀကီးႏွင့္ သူမ၏ေစာက္ပတ္ Aကြဲေႀကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ကို စုန္ကာ ဆန္ကာ ဖိ၍ ပြတ္ေပးေနသည္။မူမူ၏ ူဖင္သားႀကီးမ်ားမွာ တလိမ့္လိမ့္ၿဖင့္ ၿဖစ္၍ေနသည္။ ေစာက္ပတ္ဝထိပ္နားရွိ ေစာက္ပတ္ Aကြဲေႀကာင္းထဲမွ Aၿပင္သို႔တစ္လစ္ေလး ၿပဴ၍ေနေသာေစာက္ေစ့ေလးကို လီးတန္ႀကီးထိပ္ၿဖင့္ ဖိ၍ ဖိ၍ ပြတ္ေပးသည္။…….ကၽြတ္…ကၽြတ္…ကၽြတ္..ဟင္း…ေမာင္…မမ…ကို မညွင္းဆဲပါနဲ႔ေတာ့ကြယ္….……မမ ေစာက္ပတ္ထဲက ယားလွပါၿပီ…ဟင္း…လုိး…ၿမန္ၿမန္လိုးေပးပါေတာ့ေနာ္…. တကိုယ္လုံး ဆတ္ဆတ္ခါသြားရင္းက မူမူသည္ မပီမသေလးၿဖင့္ ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့ေလးၿဖင့္ေၿပာ၍လာရွာသည္။………ေမာင္ လိုးေတာ့မယ္ေနာ္……ေတာ္ေတာ္ႀကာမွ နာလွခ်ီရဲ့ဆိုၿပီး…မေၿပာနဲ႔….
 17. ……ဟြန္း….မင္းကလား….မမခံႏုိင္ေAာင္ခံမယ္….မင္းလိုးခ်င္သေလာက္ လိုးပစ္လိုက္စမ္း…… ကၽြဲၿမီးတိုသြားေသာ မမမူက ေက်ာ္စြာကို Aားက်မခံေၿပာလိုက္သည္။ေက်ာ္စြာက ၿပံဳးလိုက္သည္။…..ကဲ…မမ…..ေစာက္ပတ္ႀကီးကို ၿဖဲေပး…………Aို……Aိုကနဲသာ တုန္လႈပ္၍သြားရသည္။သူမ၏ တုန္ယင္၍ေနေသာ လက္ေစာင္းေလးမ်ား ကေတာ့သူမ၏ေပါင္ႀကားသို႔ ေရာက္ေရာက္၍လာကာ ေဖါင္း၍ထေနေသာ သူမ၏ ေစာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းသားႀကီးႏွစ္ခုေပၚသုိ႔ တင္လိုက္ရာက ေဘးတဖက္တခ်က္ဆီသို႔ ေစာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းသားႀကီးႏွစ္ခုကို ဆြဲ၍ၿဖဲေပးလုိကေတာ့ရာ နီေစြးေသာ Aတြင္းသားေလးမ်ား ထြက္ေပၚ၍လာကာ ေစာက္ပတ္ႀကီး ၿပဲသြားသည္ႏွင့္ ္ေက်ာ္စြာက သူ၏လီးတန္ႀကီးကို ေစာက္ပတ္ဝတြင္ေတ့ကာ တခါတည္းပင္ ဖိ၍ တဆံုးဝင္ေAာင္လိုးသြင္းလိုက္ပါေတာ့သည္။…….ၿဗြတ္….ဖြတ္……..Aင္း…. မူမူ၏ ကိုယ္လံုးေလးမွာ ေကာ့၍ တက္သြားရေသာ္လည္း သူမ စကားႏွင့္သူမမို႔ မူမူသည္ မညီးမိေစရန္မ်က္ႏွာေလးတစ္ခုလုံးရႈံမဲ့၍ သြားရသည္ကပင္ သူမ၏ ေAာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ကိုက္၍မဲတင္းထားလိုက္ရသည္။ေစာက္ပတ္ဝကို Aစြမ္းကုန္ ၿဖဲေပးကာ တရွိန္ထိုးေဆာင့္၍ လီးAဆံုးဝင္ေAာင္လိုးသြင္းလိုက္တာကို ခံလိုက္ရသည့္ ဒါဏ္မွာ မေသးလွပါ။မူမူလို (၃)(၄)ႏွစ္ Aလိုးခံထားဖူးသူပင္လွ်င္ဖ်တ္ဖ်တ္လူး၍ Aသားေလးေတြ တဆတ္ဆတ္ တုန္၍ သြားရသည္။ ေက်ာ္စြာသည္ သူ၏လီးတန္ႀကီး မူမူ၏ ေစာက္ေခါင္းထဲသို႔ တစ္ဆံုးဝင္၍ သြားAၿပီးမွာပင္သူ၏လက္ႏွစ္ဖက္က မူမူ၏ဆူၿဖိဳးလွေသာ ႏုိ႔Aံုႀကီးႏွစ္လံုးကို လွမ္း၍ ဆုတ္ကိုင္လိုက္ကာၿဖစ္ညစ၍ေပးေနသည္။ႏုိ႔သီးေတြကိုလဲ ေခ်မြ၍ ေပးေနသည္။ ွ ္ သူမ၏ ေစာက္ေခါင္းထဲသုိ႔ တစ္ဆံုးဝင္ေနေသာ ေက်ာ္စြာ၏လီးတန္ႀကီးသည္ခဏတာၿငိမ္သက္၍ေနေသာ္လည္း မူမူခမ်ာ ေစာေစာက လီးသြင္းဒါဏ္ေႀကာင့္ Aီဆိမ့္၍ သြားခဲ့ရသည္မွာAရွိန္မေသေသးေသာေႀကာင့္ ဘာမွ် မေၿပာရွာပါ။ ေက်ာ္စြာက သူမ၏ႏုိ႔ေတြကို ဆုပ္နယ္ေပးရင္းမွပင္ ခဏAႀကာတြင္ေတာ့ မူမူ၏ေစာက္ေခါင္းထဲရွိတစ္ဆံုးဝင္ေနေသာ သူ၏လီးတန္ႀကီးကိုခပ္ေၿဖးေၿဖးပင္ ဇေကာဝိုင္းလွည့္၍ ေပးသည္။ မူမ၏ဖင္သား ၿဖဴၿဖဴေဖြးေဖြးႀကီးမ်ား လူးလိမ့္လိမ့္ၿဖင့္ ၿဖစ္၍လာႀကရသည္။ ူ
 18. သူမ၏ ေစာက္ပတ္ဝတြင္ ပတ္ခ်ာလည္လည့္ကာပြတ္ေနေသာ လီးတန္ႀကီးက ခပ္ထြားထြားၿဖစ္၍ေနေသာ ွသူမ၏ေစာက္ေစ့ေလးကိုပါ ဖိညွစ္၍ ပြတေနေတာ့ရာ Aဆမတန္ ေဖါင္းကား၍ၿဖစ္ေနေသာ ္မူမူ၏ေစာက္ပတ္ႀကီးသည္ ေကာ့၍ ေကာ့၍ တက္လာရေလသည္။……..ကၽြတ္…ကၽြတ္…..Aင္း…..ဟင္း…ဟင္း……. ေက်ာ္စြာသည္ တဆံုးဝင္ေနေသာ သူ၏လီးတန္ႀကီးကို ဆြဲ၍ထုတ္လိုက္သည္။ ထုတ္တာမွထိ္ပ္ဖူးႀကီးတဝက္ေလာက္ေပၚသည္ထိ ဆြဲ၍ထုတ္သည္။ မူမူ၏ေစာက္ေခါင္းထဲမွ တဆံုးနီးပါး ဆြဲ၍ထုတ္လုက္ေသာ ေက်ာ္စြာ၏ လီးတန္ႀကီးတြင္ ိသူမ၏ေစာက္ေခါင္းထဲမွ ေစာက္ရည္မ်ား ေပက်ံကပ္ညိ၍ ပါလာႀကရာ လီးတန္ႀကီးမွာ ေၿပာင္လက္၍ေနသည္။ လီးတန္ႀကီးကို တဆံုးနီးပါး ထုတ္ၿပီးမွ ေစာက္ေခါင္းထဲသို႔Aားကုန္ ေဆာင့္ကာ လိုးၿပီးၿပန္သြင္းလုိက္သည္။……ပလြတ္…..ဖြတ္…..Aမေလး….ကၽြတ္…ကၽြတ္….ကၽြတ္……. လီးတန္ႀကီး တဆံုးဝင္သြားသည္ႏွင့္ လီးတန္ႀကီးAရင္းကို သူမ၏ေစာက္ပတ္ဝ တြင္ ဖိကပ္လိုက္ရာကဇေကာဝိုင္း ေၿဖးေၿဖးေလးလွည့္ေပးေနၿပန္ပါသည္။…….ၿပြတ္…ဖြတ္…..Aား…ကၽြတ္…ကၽြတ္…..ဟင္း….ဟင္း….ေမာင္…ရယ္…. လီးတန္ႀကီးက သူမ၏ေစာက္ေခါင္းထဲသို႔ တဆံုးဝင္၍ သြားသည္ႏွင့္ သူ၏ လီးတန္ႀကီးAရင္းႏွင့္မူမူ၏ေစာက္ပတ္ဝကိုဖိကပ္လိုကၿ္ ပန္ပါသည္။……မရပ္နဲေတာ့….မရပ္နဲ႔ေတာ့….ဆက္…ဆက္…ေဆာင့္…Aမေလး…ေမာင္ရယ္… ႔……….ဟင္း……..ဟင္း………..ေက်ာ္စြာက သူ၏ လီးတန္ႀကီးကို ခ်က္ၿခင္းပင္ ထုတ္၍ေဆာင့္ကာ ေဆာင့္ကာၿဖင့္ ၿပန္သြငးရင္း ္လိုးပါေတာ့သည္။ မူမူကလဲ ေဖါင္းကား၍ စိုရြဲေနေသာ သူမ၏ေစာက္ပတ္ႀကီးကို ေကာ့၍ ေကာ့၍ Aလိုးခံေနသည္။ ခပ္သြက္သြက္ ေဆာင့္ကာလိုးေနေသာေႀကာင့္ ေက်ာ္စြာသည္ သူ၏ လီးတန္ႀကီးကိုတဆံုးနီးပါးထိ မထုတ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။လီးတန္ႀကီးကို တဝက္သာသာပင္ ထုတ္၍ လိုးေနရေလသည္။
 19. ဒါေပမဲ့လဲ ေက်ာ္စြာက သူ၏လီးတန္ႀကီးကို ေစာက္ေခါင္းထဲတြင္ လီးတန္ႀကီးႏွင့္ ေစာက္ပတ္Aတြင္းသာေလးမ်ား ထိထိမိမိၿဖစ္ေစရန္ လီးတန္ႀကီးကို Aေပၚသို႔ ေကာ္၍တမ်ိဳး၊ ေAာက္သို႔စိုက၍ တဖုံ ္ေဘးတဖက္တခ်က္စီသို႔ ေစာင္း၍ ထုိးကာ လိုးတာကတမ်ိဳး နည္းမ်ိဳးစံုေAာင္ ေဆာင့္၍ လိုးေနေတာ့ရာမူမူခမ်ာ သူမ၏ ဝတ္လစ္စလစ္ ကိုယ္လုးေလးမွာ ေရွ႔တိုးေနာက္ငင္ၿဖင့္ လႈပ္ရွား၍ေနရရင္း တAင္းAင္း ၿဖင့္ ံညွီး၍ လာရေတာ့သည္။ ေဆာင့္ေႀကာင့္ထိုင္ရာက ေဆာင့္၍ လုိးေနေသာ ေက်ာ္စြာသည္ ေၿဖးရာမွ ၿမန္…..ၿမန္ရာမွ ေႏွးဆိုတာမ်ိဳးလို တခ်က္ၿခင္း ခပ္ေၿဖးေၿဖးေဆာင့္၍ တမ်ိဳး ခပ္သြက္သြက္ ဆက္တိုက္ ေဆာင့္၍တဖံု Aားကိုလုိသလိုတိုးကာ ေလွ်ာ့ကာၿဖင့္ ေဆာင့္၍ ေနၿပန္ေတာ့ Aားရပါးရပင္ ေစာက္ပတ္ႀကီးကို ေကာ့ကာAလိုးခံေနေသာ မူမူသည္ တကိုယ္လံုး Aီဆိမ့္၍ တက္လာရာကပင္ သူမ၏စိတ္ေတြကို မနဲပင္ ထိ္န္း၍ေနရေလသည္။ ထို႔ၿပင္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ လုိးေနႀကေသာ ကုတင္ႀကီးက တကၽြီကၽြီၿမည္၍ လာရသလုိလီးတန္ႀကီးကေစာက္ေခါင္းထဲသိ႔ု ထုတ္ခ်ီ သြင္းခ်ီၿဖင့္လိုးေနသည့္ Aသံေတြကလဲ ညံ၍ထြက္ေနရသည္။…….ၿပြတ္….ပလပ္……Aင့္…..ၿပြတ္……ဖြတ္…..…….ေမာင္…မမကို လိုးရတာ ေကာင္းလားဟင္…..……..ေကာင္းတယ္ မမရယ္…..သိပ္Aရသာရွိတာပဲ…………လုပ္…လုပ္….AားရေAာင္လုပ္….မမလဲ သိပ္ေကာင္းလာၿပီ….ဟင္း..ဟင္း..ေဆာင့္ေႀကာင့္ထုိင္၍ ထားေသာေက်ာ္စြာ၏ေပါင္တဖက္တခ်က္တြင္ တင္၍ထားေသာ မူမူ၏ေၿခေထာက္ေလးမ်ားက ေက်ာ္စြာ၏ခါးကို ခ်ိတ္၍ လာၿပီးAားယူကာ သူမ၏ ေစာက္ပတ္ႀကီးကို ေကာ့၍ေကာ့၍ေပးေနသည္။ထုိကာလမွာပင္ တကိုယ္လံုး Aီဆိမ့္၍ လာရေသာ ေက်ာ္စြာသည္ လီးတန္ႀကီးကို သူမ၏ ေစာက္ေခါင္းထဲမွေန၍ တဆံုးနီးပါး ဆြဲ၍ ဆြဲ၍ ထုတ္ကာ Aားကုန္ပင္ ေဆာင့္၍ လုိးလာေတာ့သည္။…….ဟင္း….ဟင္း…မမ…ၿပီးေတာ့မယ္…..ေမာင္ရယ္….ဟင္း..ဟင္း..မူမူတစ္ေယာက္ တုန္တုန္ယင္ယင္ၿဖင့္ပင္ ၿဖစ္၍လာရသည္။Aားကုန္ေဆာင့္ကာ လိုးေနသည့္ႀကားမွပင္ေက်ာ္စြာသည္ မူမူႏွင့္ သူ၏မိန္းမ ၿဖဴမာတို႔ကို ႏႈိင္းယွU၍ စU္းစားေနမိသည္။ ္ ၿဖဴမာသည္ မူမူထက္(၇)ႏွစ္(၈)ႏွစ္မွ်ငယ္ၿပီး ႏုနယ္သည္မာ မွန္ပါသည္။ ွ
 20. သို႔ရာတြင္ ၿဖဴမာထက္ Aသက္(၇)ႏွစ္(၈)ႏွစ္မွ် ပို၍ ႀကီးကာ မွည့ဝင္းေနေသာ Aသီးပမာၿဖစ္ေနေသာ ္မူမူကိုလိုးရတာက ပို၍ Aရသာရွိကာ ထူးကဲစြာ Aီဆိမ့္လွ သည္ကို ေတြးလုိက္မၿိ ပီး ခဏတြင္ေတာ့Aားကုနတခ်က္ေဆာင့္ၿပီး ေက်ာ္စြာ၏ ကိုယ္လုံးႀကီးသည္ မူမ၏ ကိုယ္ေပၚသို႔ ေမွက္၍ က်သြားကာ သူမ၏ ္ ူကုိယ္လုံးေလးကို ငံု႔၍ ဖက္လိုက္စU္မွာပင္ မူမူကလည္း ေက်ာ္စြာ၏ ကိုယ္လံုးႀကီးကို ဆီးႀကိဳ၍ ဖက္လိုက္ရင္းသူမ၏ ေစာက္ပတ္ႀကီးကို Aစြမ္းကုန္ပင့္ကာ ေက်ာ္စြာ၏ လီးတန္ႀကီးကို Aရင္းဆီသို႔ Aတင္းပင္ ဖိကပ္၍ေပးလုိကပါေတာ့ေလသည္။ ္ ၿပီးပါၿပီ……….
Blog EntryApr 22, '11 4:34 AM
for everyone
စာေပစိစစ္ေရး မွ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ၿဖန့္ ခ်ိခြင့္ မၿပဳခဲ့သည့္ ေဆးပညာ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွ လူမႈေရးႏွင့္ ေဆးပညာေဆာင္းပါး
စာေရးသူေနေသာ စမ္းေခ်ာင္းရွိ ကန္ထရိုက္တိုက္မွာ ေကာင္မေလးေတြ စုငွားထားေသာ အခန္းတစ္ခန္းရွိသည္။၅ လႊာတြင္ေန ထိုင္ေသာ စာေရးသူႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္လွ်က္ အနည္းဆံုးေကာင္မေလး ၃ေယာက္ေလာက္ေတာ့ေနသည္ဟုထင္ သည္။ နယ္က ေကာင္မေလးေတြမဟုတ္ရန္ကုန္ ရွိ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေကာင္မေလးေတြပင္ၿဖစ္သည္။တစ္ခါစကားစပ္
မိတုန္းက သူတို့အိမ္မ်ားက ၿမိဳ့သစ္မ်ားတြင္ၿဖစ္၍ အလုပ္ႏွင့္နီးရန္သူတို့ သူငယ္ခ်င္းသံုးဦးစုငွား
ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ထိုေကာင္မေလးေတြ အားလံုး အိမ္ေထာင္မ ရွိၾကေသး သို့ေပမယ့္ရည္းစားေတာ့
သံုးဦးစလံုးရွိၾကသည္။တခါတေလထိုေကာင္မေလးေတြခ်စ္သူရည္းစားႏွင့္ဖုန္းေၿပာေနၾက
သည္မွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿမင့္သည္။ေကာင္မေလးေတြ အသက္က အလြန္ဆံုးရွိမွ ႏွစ္ဆယ့္ငါး ႏွစ္ဆယ့္ေၿခာက္ ၀န္းက်င္။

သူတို ့၏ေဘးခန္းရွိ စာေရးသူ ကဂ်ာနယ္လစ္ဘ၀ မို ့မိုးလင္းကမိုးခ်ဳပ္ အိမ္မွာ မရွိတာ မ်ားသည္
တခါတေလ ေဖာင္ပိတ္ရက္ဆိုလွ်င္ တိုက္ မွာ အိပ္ရသည့္ညေတြ လည္းရွိသည္။တခါတေလက်
ေတာ့မိတ္ ေဆြအယ္ဒီတာ ေတြနဲ့ အေသာက္မ်ား သြားၿပီး အိမ္မၿပန္ၿဖစ္သည့္ ညေတြလဲရွိသည္။

ဆိုေတာ့ ။တစ္ကိုယ္ေရ တကာယသမားတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည့္ၿပင္ အိမ္မကပ္ေသာ ေၾကာင့္ စာေရးသူ ၏ အိမ္ေဘးနားမွ မိတ္ေဆြ ေကာင္မေလးမ်ား မွာ ပတ္၀န္းက်င္ကို သိပ္မႈစရာမလိုဘဲလြတ္လပ္ၾကသည္။

တစ္ေန ့……..ညဘက္ ေဖာင္ပိတ္ စီစစ္ေရးတင္ အၿပီး စာေရးသူ အိမ္သို ့မနက္ ဖက္မွၿပန္ေရာက္လာသည္။ဒီေန ့ေတာ့ အေခြၾကည့္ၿပီး ဘယ္မွ မသြားဘဲ အနားယူ အံုးမည္ဟုဆို ကာ တစ္ေန ့ခင္လံုး အိပ္ပစ္ၿပီး ည ေမွာင္ ရီ ပ်ိဳးခါနီးမွ ႏိုးလာခဲ့သည္။

မီးခလုတ္ဖြင့္ၾကည့္ ေတာ့မီးကမလာသည္မို ့ ၀ရန္တာဘက္ ထြက္ကာ လမ္းသြားလမ္းလာ
မ်ားကို ၾကည့္မည္ဟု ၾကံခိုက္ ေဘးအိမ္မွ ေကာင္မေလးမ်ားကလည္း သူတို့ ၏ ၀ရန္တာတြင္
ထိုင္ရင္းေၿပာဆို ေနၾကေသာ စကားေၾကာင့္ ေခါင္းနပန္းၾကီးသြားခဲ့သည္။သူတို့ ၏ ေလသာ
ေဆာင္ႏွင့္ စာေရးသူ ၏ ေလသာေဆာင္မွာ အလယ္သို ့ကပ္၍တည္ေဆာက္ထားေသာ
ေၾကာင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သာၿခားသည္။ၿပီးေတာ့ အုတ္ပန္းကြက္မ်ားက ပါေနေသး၍ တစ္ဖက္မွ
စကားကို အတိုင္းသားၾကားေနရသည္။

အႏွီ ေကာင္မေလး မ်ားကေတာ့ ဒီအခ်ိန္စာေရးသူ အိမ္မွာမရွိဟု ထင္၍ စကားကို က်ယ္က်ယ္ ေၿပာေနၾကၿခင္းၿဖစ္မည္။ သို့ ေပမယ့္ သူတို့ေၿပာေနသည့္ စကားမ်ားက ေတာ့
စာေရးသူ က်က္သီးေမြးညင္းပင္ ထသည္။

စာရႈသူ အသင္ကေတာ့ ေအာ္ ……မိန္းကေလးေတြ ဆံုမိေတာ့ မိန္းမတို့ အတြင္းေရး ေၿပာေန
ၾကတာေနမွာေပါ့ …ဒါမွမဟုတ္ရင္ လဲ ဘာရွိအံုးမလဲ လို့ ေမးေငါ့ၾက ပါလိမ့္မယ္။စာေရးသူက
ေတာ့ ယေန့ေခာတ္လူ ငယ္မ်ားရဲ့ ေစာစီးစြာ လိင္ကိစၥယဥ္ပါး လာတာေလာက္ ကို စာတစ္
ေစာင္ေပ တစ္ဖြဲ့ ေရးေန စရာမလို ေလာက္ေတာ့ဘူး ဟု ထင္သည္။ ဒီေခာတ္ရည္းစားၿဖစ္ၿပီး သြားက်လွ်င္ ပထမ ဆံုး ႏိုက္ကလပ္ သြားမည္ ဒုတိယ အဆင့္ဟိုတယ္သို့သြားၾကမည္။ဘာမွ ဆန္းၿပားေသာ ကိစၥ မဟုတ္ေတာ့….သို ့ေပမယ္ ့ ယခုမိန္းက
ေလးမ်ား ေၿပာေနသည့္ စကားမ်ားက ေတာ့ သူတို့ ရဲ့ ဆန္းၿပားေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ အေတြ ့
အၾကံဳမ်ား ………

ေကာင္မေလးတစ္ ေယာက္က ေၿပာေနသည့္ စကားထဲတြင္ သူရည္းစား ႏွင့္ ညဖက္အတူ
သြားအိပ္ရာ သူရည္းစားက ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ ဓမၼတာတိုင္း မဟုတ္ေသာ လိင္ဆက္
ဆံမႈကို လိုက္ေလွ်ာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။အဲဒီ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အခု အညစ္အေၾကးစြန့္
ထုတ္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ နာေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ပထမ ေကာင္မေလး ၏ ေၿပာစကားကိုေထာက္၍ ဒုတိယ ေကာင္မေလးေၿပာ သည့္သေဘာ
ထားကေတာ့ သူတို ့သမီးရည္းစားႏွစ္ ေယာက္ ဆို လွ်င္ ထိုနည္းကို အရမ္းၾကိဳက္ေၾကာင္း ကိုယ္၀န္ရမွာလည္း မပူရေၾကာင္း သမရိုးက် လိင္ဆက္ဆံၿခင္းထက္ ပို၍ အာရံုကို ထိရွ
ေၾကာင္း နာလည္းခဏ သာၿဖစ္ေၾကာင္း သူ ့အေတြ ့အၾကံဳကို ေဖာက္သည္ခ်သည္။

တတိယ ေကာင္မေလးကေတာ့ သူမၾကခင္ လက္ထပ္ေတာ့မည့္ခ်စ္သူႏွင့္ ထိုကဲ့သို့ လိင္ဆက္ဆံ သည့္ နည္းကို မသံုးဖူးေသး ေသာ္လည္း တၿခားနည္းမ်ားစြာကို သံုးဖူးေၾကာင္း
သို့ေပ မယ့္ လက္ထပ္ၿပီးလွ်င္ ေတာ့ ထိုနည္းကို သံုးမွာ ၿဖစ္ေၾကာင္းစသည္ၿဖင့္ သူတုိ့ ေၿပာ
သမွ်တုိ ့ကို စာေရးသူ အတိုင္းသားၾကားေနရသည္။

၀ါသနာပါ၍ စာေပမ်ားကို အပတ္တကုတ္ ေရးသားေန သည့္ စာေရးသူ မွာ ဆရာ၀န္
တစ္ဦးလည္း ၿဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေကာင္မေလး ေတြရဲ့ တံခါးကို သြားေခါက္ၿပီးအၾကံေပးလိုက္
ခ်င္ပါသည္။သို ့ေပေသာ္လည္း သူမ်ားေၿပာစကားကို ခိုးနားေထာင္ ခဲ့ေသာသူ မို ့ထိုစိတ္ကိုၿပန္
မ်ိဳခ်ထားခဲ့ရသည္။

စာေရးသူတို ့ေဆးေက်ာင္းသား ဘ၀ၿဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္ တြင္ ပညာ သင္ယူစဥ္ ဆရာၾကီး
ေဒါက္တာေက်ာ္လွ က ဖို-မ လိင္ဆက္ဆံၿခင္း ႏွင္ ့ေဆးပညာတြင္ ဆရာၾကီးအေခၚ ေနာက္ေဖး
ေပါက္မွ လိင္ဆက္ဆံၿခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳး-ဆိုးၿပစ္မ်ားကိုပါသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ဆရာၾကီးက ေကာင္းက်ိဳးမွာတစ္ခုတည္းရွိ ေၾကာင္း အလြန္အမင္း တဏွာ ရာဂ ၾကီးေသာသူ
မ်ား အတြက္ သမရိုးက် နည္းထက္ ပို လို ့ေကာင္းသည္။ဆိုးၿပစ္ ကေတာ့မိန္းကေလးမ်ားမွာ ပိုၿဖစ္တတ္ၿပီး စအို ကင္ဆာ၊ စအို ၀ ဂရင္ဂ်ီနာ ၊မစင္စြန္ ့ထုတ္ရာမွာ အခက္အခဲ ရွိလာတဲ့
အလာဂ်စ္ မိႈေရာဂါတို ့ၿဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို ရွင္းၿပခဲ့ပါတယ္ ။ဆက္ ၿပီးေတာ့ ဆရာၾကီးက ဒီေရာ
ဂါေတြ ရဲ့ အက်ိဳးဆက္ က ေရာဂါၿဖစ္သူ ေတြ (ကာယကံရွင္ေတြ) ရဲ့ ထက္၀က္ ေလာက္က ဒီေရာဂါ ကို တတ္ကၽြမ္းတဲ့ သမားေတာ္ ေတြ နဲ့ ၿပသရမွာ ရွက္ေၾကာက္ၿပီး ေဆးမွီတို ေတြနဲ့ ကု
ရာကေန မလိုလားအပ္တာေတြ ၿဖစ္ၾကၿပီး အသက္ပါ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ ထိၿဖစ္ တတ္ေၾကာင္းတို့ကို
ရွင္းၿပခဲ့ ပါတယ္။ေနာက္ ပါေမာကၡ အက္ဖရက္ ကင္းေဆးရဲ့ ထိုေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေလ့လာ
ခ်က္ေတြ။

ဒီေရာဂါနဲ့ ပတ္သက္ ၿပီးစာေရးသူ ကိုယ္ေတြ ့ကေတာ့ နယ္ၿမိဳ့ တစ္ခုမွာ စာေရးသူေဆးခန္းေလး
ဖြင့္ ေနတုန္း အသက္ ၄၀ ခန္ ့အရြယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေရာက္ရွိလာသည္။သူ ေရာဂါအေၾကာင္း
ေၿပာၿပၿပီး ၿဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ကို ေၿပာၿပေတာ့ သူတို့ၿမိဳ့မွာ အမ်ိဳးသမီးဆရာ၀န္ မရွိေသာ
ေၾကာင့္ သူ ့ေရာဂါကို ဘယ္သူမွ ဖြင့္ဟ တုိင္ပင္ ၿခင္းမၿပဳခဲ့ ေၾကာင္း ယခု ေရာဂါအေတာ္ ကၽြမ္း
လာေတာ့မွ သာလွ်င္ သူ ကၽြန္ေတာ္ ဆီ ရွက္ရွက္ ႏွင့္ အရဲစြန္ ့လာခဲ့ေၾကာင္းတို ့ကိုေၿပာၿပသည္။

သူမ၏ ေရာဂါက ဆရာၾကီးေၿပာခဲ့သလို သမရိုးက် မဟုတ္ေသာ လိင္ဆက္ဆံၿခင္း STDs (Sexually Transmitted Diseases )ေၾကာင့္ ရရွိေသာ ေရာဂါပင္ ၿဖစ္သည္။ေရာဂါက
အေတာ္ ကၽြမ္းေနၿပီၿဖစ္ၿပီး ပါပီလိုမာ အမ်ိဳးအစားဘက္တီရီယား တစ္မ်ိဳးလည္းစြဲ ကပ္ေနသည္
ကို ေတြ ့ရသည္။ေရာဂါက Chlamydia သို ့မဟုတ္ စအုိ၀ ဂရင္ဂ်ီနာ ကဲ့သို ့ေသာ Genital Herpes ေရာဂါမ်ိဳးၿဖစ္သည္။

သူကေတာ့ ေဆးၿမီးတို ေတြ နဲ ့လည္း ကု သလို ပင္နယ္ဆလင္ ငါးသိန္းအားကို လည္းေသာက္
သည္ဟု ဆိုသည္။ သူမေသာက္ေသာ ေဆးေတြ ႏွင့္ ၿဖစ္ေနေသာေရာဂါက လာ:လားမွ မဆိုင္။
စာေရးသူလည္း လည္း နယ္ၿမိဳ ့ေလးရွိဆရာ၀န္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူမေရာဂါအတြက္ လိုအပ္
သည့္ ေဆး၀ါးမစံုလင္၍ ရန္ကုန္ ၿမိဳ့ ရွိ အမ်ိဳးသမီးဆရာ၀န္ ထံသို ့သြား ေရာက္ၿပသရန္ပါ
စာေရးၿပီး ညႊန္ေပးလိုက္သည္။

ဒီလို ႏွင့္ ..စာေရးသူ လည္း ထို ကိစၥကို ေမ့ေမ့ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ၿဖစ္သြားခဲ့သည္။ေနာက္ ေၿခာက္
လေလာက္ၾကာေတာ့ ေဆးခန္းလာၿပစဥ္ အခ်ိန္က သူ ႏွင့္ အတူ ပါလာေသာ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ ဆံုၿဖစ္သည္၊ ၾကားရသည့္ သတင္း က ထို ေရာဂါ ၿဖင့္ ပင္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီး
ေသဆံုး သြားၿပီ ဆိုသည့္ သတင္းၿဖစ္သည္။

ဓမၼာတာ မဟုတ္ပဲ လိင္ ဆက္ဆံၿခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး အသင္းၾကီးက သု ေတသ နလုပ္ထားၿခင္း မ်ားရွိ သလို အၿခားအဖြဲ့ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍
ပညာေပး ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ စာေရးသူ တို ့ ႏိုင္ငံတြင္ ေတာ့ ထိုသို့ ဓမၼတာ မဟုတ္
ေသာ လိင္ ဆက္ဆံ ၿခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိတိ က်က် ေၿပာရလွ်င္ ပညာေပးမႈ မရွိေသး
သည္ ကို ေတြ့ရသည္။

အေမရိကန္တြင္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ၿပဳသည့္ အၾကိမ္ ၁၀၀ တိုင္းတြင္ အၾကိမ္ ၄၀ က ထိုသို ့ဓမၼတာ
မဟုတ္ေသာ လိင္ဆက္ ဆံမႈ ကို ၿပဳၾကသည္ ဟုဆို သည္။ၿပင္သစ္ တြင္ ေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ကို စစ္တမ္းထုတ္ၾကည့္ ရာ ၈၀၀ ေက်ာ္က ထိုကဲ့သို ့ သမရိုး က် မဟုတ္ေသာလိင္
ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးႏွင့္ ၾကံဳ ဖူးကာ ၄၀၀ ေက်ာ္ က ထိုနည္း ကို ၾကိဳက္သည္ ဟုဆိုသည္။

သူတို ့ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ လည္း ထိုသို ့ လိင္ ဆက္ ဆံၿခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးေရာဂါ ဘယမ်ားၿဖစ္လာ၍ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ က ပညာေပး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈမ်ား
ထို နည္းလမ္းကို ႏွစ္သက္ သူမ်ားအတြက္ လည္း ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို
ပညာေပးလႈံေဆာ္ မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ၿပန့္ ၿပန့္ ၿပဳလုပ္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

စာေရးသူ အေနၿဖင့္ လည္း ထို ကဲ့သို ့ပညာေပး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မိန္းကေလး
ေယာကၤ်ားကေလး မ်ားသိေအာင္ awareness လုပ္ေပးေစခ်င္သည္။ဥပမာ အားၿဖင့္ စာေရးသူ
အိမ္ေဘးမွ မိန္ကေလးမ်ားသည္ ဓမၼတာမဟုတ္ေသာ လိင္ ဆက္ဆံၿခင္း ၏ ဆိုးၿပစ္မ်ားကို မသိ
ေသး၊ ေခတ္ကေၿပာင္း သြားၿပီ မို ့မလုပ္ပါႏွင့္ ဟု သြားေၿပာ၍ မရ ၊သူ တို့ ကို ပညာေပးလႈံေဆာ္
ႏိုင္လွ်င္ေတာ့ ဘယ္လို နည္းလမ္းၿဖင္ ့ မိမိ ၏ က်န္းမာေရး ကိုမစိုး ရိမ္ရပဲ အေကာင္းဆံုး အာရံု
ခံစား ႏိုင္မည္ကို သိရွိထား ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

စာေရးသူ နယ္ၿမိဳ့ တြင္ ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ အၿဖစ္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းၿပဳေနစဥ္ က
ေသဆံုးခဲ့ ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ထို ကိစၥ ႏွင့္ ပညာေပး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရွိေသး၍
ထိုအၿဖစ္ဆိုးမ်ိဳးၾကံဳ ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

စာေရးသူ၏ သေဘာကေတာ့ တားဆီးလို ့ရသည္မွာ မဟုတ္တာ မၿဖစ္သင့္တာ မၿဖစ္ရေအာင္
ပညာေပးက် ရံု သတိရွိက်ဖို ့ေဆာ္ ေအာ က်ရံုသာရွိေတာ့သည္။

5 comments:

 1. ဖတ္ခ်င္တယ္ဗ်ာ ေရးဗ်ာ

  ReplyDelete
 2. incest ဇာတ္လမ္းမ်ားမ်ားေရးပါဗ်ာ ဖတ္ခ်င္တယ္ အထူးသျဖင့္အေမနဲ႔သား အမနဲ႔ေမာင္ ဇာတ္လမ္းေပါ့

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. အေဒၚအရင္းနဲ႕တူဇာတ္လမ္းေရးဗ်ာ

  ReplyDelete